Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O DRŽAVNIM ŽIGOVIMA ZA PREDMETE OD DRAGOCENIH METALA: Početak primene 1. februar 2014. godine


U "Sl. glasniku RS", br. 7/2013 od 23. januara 2013. godine objavljen je Pravilnik o državnim žigovima za predmete od dragocenih metala, koji stupa na snagu 31. januara 2013. godine, a počinje da se primenjuje po isteku jedne godine od dana stupanja na snagu, odnosno od 1. februara 2014. godine.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste, oblici, izgled i način izrade državnih žigova koji se upotrebljavaju za označavanje stepena finoće predmeta od dragocenih metala.

Izvor: Vebsajt Direkcije za mere i dragocene metale, 28.1.2013.