Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOJNOBEZBEDNOSNOJ AGENCIJI I VOJNOOBAVEŠTAJNOJ AGENCIJI U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS


Rad vojnih službi bezbednosti uređen je Zakonom o osnovama uređenja službi bezbednosti Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 116/2007 i 72/2012) i Zakonom o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji ("Sl. glasnik RS", br. 88/2009 i 55/2012 - odluka US).

• Posle donošenja odluke Ustavnog suda broj IUz-1218/2010 kojom je utvrđeno da odredbe člana 13. stav 1, u vezi sa članom 12. stav 1. tačka 6) i člana 16. stav 2. Zakona o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji nisu u saglasnosti sa Ustavom i prestaju da važe od 1. juna 2012. godine, isključena je mogućnost primene posebnog postupka i mere iz člana 12. stav 1. tačka 6. Zakona o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji "tajni elektronski nadzor telekomunikacija i informacionih sistema radi prikupljanja podataka o telekomunikacionom saobraćaju i lokaciji korisnika, bez uvida u njihov sadržaj", zbog čega je u znatnoj meri otežan i usporen preventivni rad VBA na bezbednosnoj i kontraobaveštajnoj zaštiti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, što je osnovni razlog za donošenje ovog zakona.

Primena navedenog posebnog postupka i mere i dalje je neophodna u operativnom radu VBA jer predstavlja jedan od značajnijih instrumenata bezbednosti u demokratskoj praksi koja je postala pravno neminovna u suprostavljanju terorizmu, organizovanom kriminalu i korupciji i zato je bilo neophodno da se hitno iznađu nova adekvatna zakonska rešenja za prevazilaženje nastalog problema.

Predložena rešenja zasnivaju se na mišljenju nosilaca najviših pravosudnih funkcija koja su izneta na zajedničkom sastanku sa predstavnicima Ministarstva odbrane, odnosno VBA, uporednim iskustvima i potrebi prakse.

• Razlog za donošenje ovog zakona je i u postizanju optimalnog sklada i ravnoteže između interesa operativnosti i efikasnosti primene navedenog posebnog postupka i mere i zaštite ljudskih prava i sloboda koja je zagarantovana Ustavom Republike Srbije.

• Razlog za donošenje ovog zakona je i potreba terminološkog usaglašavanja pojedinih njegovih odredbi sa odredbama zakona kojima su uređeni tajnost podataka i elektronske komunikacije.

• Osim toga, razlog donošenja ovog zakona je sadržan i u potrebi propisivanja direktnih pravnih osnova za donošenje pojedinih podzakonskih akata za sprovođenje Zakona o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji.

Ciljevi koji se ovim zakonom postižu su:

1) jačanje zaštite interesa nacionalne bezbednosti Republike Srbije od značaja za odbranu;

2) propisivanje funkcionalno optimalnih mehanizama i procedura implementacijom najviših standarda sudske zaštite ljudskih prava i sloboda građanina prilikom primene navedenog posebnog postupka i mere.

Razmatrane su mogućnosti da se nastali problem reši i bez donošenja ovog zakona i pri tome je zaključeno da je u pitanju materija koja mora da bude propisana zakonom i da to predstavalja najbolji način za rešavanje nastalog problema.

Kompletan tekst Predloga zakona možete preuzeti putem linka: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/282-13.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 28.1.2013.