Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA: Promena pravne forme ortačkih radnji


Najkasnije do 1. marta 2013. godine vlasnici postojećih ortačkih radnji dužni su da, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), promene pravnu formu obavljanja delatnosti u formu privrednog društva.

Ukoliko vlasnici postojećih ortačkih radnji sami ne promene pravnu formu obavljanja delatnosti u formu privrednog društva, Registrator će ih, po službenoj dužnosti, prevesti u pravnu formu ortačkog privrednog društva.

Ortačke radnje koje obavljaju zdravstvenu delatnost (poliklinike) imaju mogućnost da promene formu iz ortačke radnje u samostalnu radnju - preduzetnika, s obzirom da nije moguće njihovo prevođenje u formu ortačkog privrednog društva. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011 i 119/2012) propisuje da zdravstvenu delatnost mogu obavljati zdravstvene ustanove i privatna praksa (preduzetnici), ali ne i privredna društva.

Promenu pravne forme, u ovom slučaju, može izvršiti samo onaj osnivač (ortak) na čije ime je zdravstveni inspektor Ministarstva zdravlja izdao rešenje o ispunjenosti uslova za početak rada ortačke radnje. Ukoliko bi postojeću ortačku radnju preuzelo drugo lice (ortak), na čije ime Ministarstvo zdravlja nije izdalo rešenje, potrebno je sprovesti novi postupak ocene ispunjenosti propisanih uslova za rad određenog oblika privatne prakse.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 28.1.2013.