Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

25. DECEMBRA 2012. GODINE STUPIO NA SNAGU ZAKON O DOPUNI ZAKONA O JAVNOM TUŽILAŠTVU I ZAKON O DOPUNI ZAKONA O SUDIJAMA: Stvoren je pravni osnov za izbor zamenika javnih tužilaca na stalnu funkciju, kao i izbor sudija na stalnu sudijsku funkciju, bez ispunjenja uslova u pogledu pozitivnih ocena njihovog rada


KOMENTAR DOPUNA ZAKONA O SUDIJAMA I ZAKONA O JAVNOM TUŽILAŠTVU - "Sl. glasnik RS", br. 121/2012 • Stvoren zakonski osnov za izbor sudija i zamenika javnih tužioca na stalnu funkciju •

Narodna skupština Republike Srbije      usvojila je na Devetoj sednici Drugog redovnog zasedanju 2012. godini, između ostalih, Zakon o dopuni Zakona o javnom tužilaštvu ("Sl. glasnik RS", br. 121/2012) i Zakon o dopuni Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 121/2012). Oba zakona su stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja, odnosno 25.12.2012. godine.

Dopuna Zakona o javnom tužilaštvu

Dopunom Zakona o javnom tužilaštvu, odnosno novim članom 129a napravljen je izuzetak u odnosu na zakonsku obavezu redovnog vrednovanja rada zamenika javnih tužioca koji su prvi put izabrani, a koja se vrši jednom godišnje na osnovu čl. 99. i 100. Zakona o javnom tužilaštvu ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 38/2012 - odluka US i 121/2012) i koja za navedenu kategoriju, predstavlja zakonski osnov za izbor na stalnu funkciju.

Naime, stavom 1. novog člana 129a Zakona o javnom tužilaštvu omogućeno je da zamenici javnih tužilaca koji su prvi put izabrani na funkciju 2009. i 2010. godine, a čiji rad tokom trogodišnjeg mandata nije vrednovan u skladu sa članom 100. Zakona o javnom tužilaštvu, budu izabrani na stalnu funkciju od strane Državnog veća tužilaca.

Dalje je propisano da će odluku o izboru zamenika javnih tužilaca Državno veće tužilaca doneti najkasnije do 31.12.2012. godine, da zamenici javnih tužilaca stupaju na stalnu funkciju danom isteka trogodišnjeg mandata na koji su prvi put birani, i da se odluka o izboru objavljuje u "Sl. glasniku RS"."

Razlog za ovaku intervenciju leži u činjenici da vrednovanje rada zamenika javnih tužioca koji su prvi put izabrani, za vreme njihovog trogodišnjeg mandata, nije izvršeno od strane Državnog veća tužioca, odnosno nije moglo biti izvršeno jer nije donet Pravilnik o kriterijumima i merilima vrednovanja rada, u kome je Državno veće tužilaca trebalo da utvrdi i javno objavi, objektivizirane i jedinstvene kriterijume zasnovane na primenjivim i uporedivim merilima. Ova obaveza je bila utvrđena članom 137. kao i stavom 4. samostalnog člana 7. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2010 i 38/2012 - odluka US).

Zbog svega navedenog, ovim dopunama Zakona o javnom tužilaštvu se morao omogućiti pravni osnov za izbor zamenika javnih tužilaca na stalnu funkciju.

Dopune Zakona o sudijama

Ista problematika kao u slučaju izbora zamenika javnih tužioca, razlog je i za donošenje Zakona o dopuni Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 121/2012).

Zakonom o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US i 121/2012), učlanu 52. propisani su uslovi za izbor sudija koji su prvi put birani na stalnu funkciju, i jasno utvrđeno da se na stalnu funkciju obavezno bira sudija koji je tokom trogodišnjeg mandata ocenjen sa ocenom "izuzetno uspešno obavlja sudijsku funkciju".

Takođe je propisano da sudija koji je prvi put biran i tokom trogodišnjeg mandata je ocenjen ocenom "ne zadovoljava" ne može biti biran na stalnu funkciju.

Vrednovanje rada sudija, odnosno ocenjivanje uređeno je čl. 32. do 36. Zakona o sudijama kao i stavom 4. samostalnog člana 6. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 101/2010 i 8/2012 - odluka US). Navedenim odredbama, između ostalog, predviđeno je da se vrednovanje vrši na osnovu javno objavljenih, objektivnih i jedinstvenih kriterijuma i merila, u jedinstvenom postupku u kome je obezbeđeno učešće sudije, kao i da kriterijume, merila i postupak za vrednovanje rada sudija, odnosno predsednika sudova utvrđuje Visoki savet sudstva. Izmenama Zakona o sudijama iz 2010. godine propisano je da će prvo vrednovanje rada sudija koje su prvi put izabrane na sudijsku funkciju izvršiti stalni sastav Visokog saveta sudstva.

Kako navedene zakonske obaveze nisu izvršene, odnosno kako Visoki savet sudstva nije sproveo vrednovanje sudija koje su prvi put izabrane a zbog nedostatka jasno propisanih kriterijuma i merila, ovim dopunama Zakona o sudijama stvoren je pravni osnov za njihov izbor na stalnu sudijsku funkciju, bez ispunjenja uslova u pogledu pozitivnih ocena njihovog rada.

Zaključak

Dopune Zakona o javnom tužilaštvu i Zakona o sudijama, treba shvatiti kao jednu od mera koje Ministarstvo pravde i državne uprave preduzima u cilju sprovođenja daljih koraka u već ranije započetoj reformi pravosuđa. Treba imati u vidu da bi bez navedenih dopuna ova dva zakona, pravosuđe Republike Srbije ostalo uskraćeno za 905 sudija koje su prvi put izabrane na trogodišnji mandat i značajnog broja zamenika javnih tužilaca, što je podatak koji je naveden u obrazloženjima predloga ovih zakona.

Izvor: Redakcija časopisa “Pravni instruktor”