Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT UGOVORA IZMEĐU PRIVATNIH APOTEKA I RFZO O IZDAVANJU LEKOVA NA RECEPT I ODREĐENIH VRSTA POMAGALA


RFZO je pripremio nacrt ugovora sa privatnim apotekama, a na osnovu Pravilnika o kriterijumima za ugovaranje sa davaocima zdravstvenih usluga koji je usvojio UO RFZO na sednici održanoj 21.12.2012. godine.

Po davanju saglasnosti Ministarstva zdravlja na pomenuti Pravilnik, pristupiće se potpisivanju ugovora sa privatnim apotekama. S obzirom na to da Ministarstvo još nije dalo saglasnost, moguće je da nacrt ugovora koji možete pogledati ovde http://www.rfzo.rs/download/Model_Apoteka.pdf(ONLINE), pretrpi neznatne izmene i dopune.

Spisak koordinatora RFZO koji će biti zaduženi za ugovaranje sa privatnim apotekama kao i njihove kontakte možete pogledati ovde http://www.rfzo.rs/download/koordinatori-apoteke.pdf (ONLINE)

Instrukcija u kojoj će biti definisana neophodna dokumentacija koju su apoteke dužne da dostave filijalama RFZO, biće objavljena odmah po dobijanju saglasnosti Ministarstva zdravlja na Pravilnik o ugovaranju.

Izvor: Vebsajt Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 27.12.2012.