Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR


PORESKO RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR:
KORIŠĆENJE REVALORIZACIONIH REZERVI FORMIRANIH PROCENOM NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREMA: • Mogućnosti prema MRS 16

USLOVI ZA OSLOBOĐENJE OD OBAVEZE EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE KOJI ZANATSKA RADNJA OSTVARUJE U OKVIRU DELATNOSTI SEČENJE, OBLIKOVANJE I OBRADA KAMENA

CARINSKI INSTRUKTOR:
SPORAZUMI O SLOBODNOJ TRGOVINI I PREFERENCIJALNA TRGOVINSKA POLITIKA EVROPSKE UNIJE: • Pravila sticanja statusa robe sa preferencijalnim poreklom propisana su svakim pojedinačnim Protokolom o poreklu koji je sastavni deo sporazuma o slobodnoj trgovini koji je EU zaključila sa svakom zemljom ili regionom pojedinačno

MOGUĆNOST IZDAVANJA BANKARSKE GARANCIJE NA TERET TREĆEG LICA (ŠPEDITERA) RADI ISPUNJENJA OBAVEZE DUŽNIKA ČIJI JE RAČUN U BLOKADI

Izvor: Paragraf Lex