Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

Aktuelna službena mišljenja


  • Ministarstvo finansija: PDV TRETMAN DAVANJA POSLOVNOG PROSTORA NA KORIŠĆENJE BEZ NAKNADE LICU SA KOJIM JE ZAKLJUČEN UGOVOR O ZAKUPU - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 5
  • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN PROMETA USLUGE ARHIVIRANJA BAZE PODATAKA NA SERVERU U INOSTRANSTVU KOJI JE STRANO LICE VRŠILO DOMAĆEM LICU, PREMA ZAKONU O POREZU NA DODATU VREDNOST KOJI SE PRIMENJIVAO ZAKLJUČNO SA 31. DECEMBROM 2012. GODINE - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 12
  • Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija: DOZVOLJENA SLOBODNA KONKURENCIJA NA TRŽIŠTU - Zakon o trgovini: član 50
Izvor: Paragraf Lex