Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

Aktuelna sudska praksa


  • Privredni apelacioni sud: BLOKADA RAČUNA PRAVNOG LICA USLED KOJE NIJE UPLAĆEN PREDUJAM NA IME TROŠKOVA VEŠTAČENJA - Zakon o parničnom postupku: član 223 stav 1 i član 249
  • Privredni apelacioni sud: NEDOZVOLJENOST PREDLOGA ZA PONAVLJANJE POSTUPKA U ODNOSU NA REŠENJE KOJIM JE TUŽBA ODBAČENA - Zakon o parničnom postupku: član 426
  • Privredni apelacioni sud: NEPOSTOJANJE TAKSENE OBAVEZE KADA JE REŠENJE O TROŠKOVIMA POSTUPKA SADRŽANO U ODLUCI O GLAVNOJ STVARI - Zakon o parničnom postupku: član 153 stav 2, član 163 stav 1 i član 401 stav 1 tačka 3)
  • Privredni apelacioni sud: POSLEDICE NEPODNOŠENJA ZAHTEVA ZA UTVRĐIVANJE KATEGORIJE AUTOBUSKE STANICE PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE - Opšti uslovi poslovanja autobuskih stanica: član 25
  • Privredni apelacioni sud: POSTUPANJE SUDA U SLUČAJU NEDOSTAVLJANJA ZAKLJUČKA O OSPORENOM POTRAŽIVANJU I UPUTA NA PARNICU - Zakon o parničnom postupku: član 222
  • Privredni apelacioni sud: POTRAŽIVANJE NAKNADE ŠTETE NAKON PODNOŠENJA ZAHTEVA OSIGURAVAJUĆEM DRUŠTVU - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 376 i 388
  • Privredni apelacioni sud: PRUŽANJE I NAPLATA STANIČNIH USLUGA OD STRANE PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJE UPRAVLJA AUTOBUSKOM STANICOM - Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju: član 28 stav 3
  • Privredni apelacioni sud: RASPRAVLJANJE ČINJENIČNIH I PRAVNIH PITANJA PO TUŽBI ZBOG SMETANJA DRŽAVINE U PETITORNOM SPORU - Zakon o parničnom postupku: član 450
  • Viši prekršajni sud: OKOLNOSTI KOJE ISKLJUČUJU PREKRŠAJNU ODGOVORNOST KAO OSNOV ZA DONOŠENJE PRESUDE KOJOM SE OKRIVLJENI OSLOBAĐA KRIVICE - Zakon o prekršajima: član 19 i član 218 stav 1 tačka 2)
  • Viši prekršajni sud: POISTOVEĆIVANJE STATUSA PRAVNOG LICA I PREDSTAVNIŠTVA STRANOG PRAVNOG LICA KOJE JE OGLAŠENO KRIVIM ZA PREKRŠAJ - Zakon o prekršajima: član 27
Izvor: Paragraf Lex