Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: Stranački glomazni upravni odbori zamenjuju se stručnim malim nadzornim odborima, uvodi se struka u nadzorne odbore, javni konkurs i javnost izbora direktora javnih preduzeća


Državni sekretar u Ministarstvu finansija i privrede Vlajko Senić rekao je danas da će novi zakon o javnim preduzećima zaustaviti dosadašnju pljačku i da se javna preduzeća više neće deliti kao partijski plen stranaka koje su pobedile na izborima.

Senić tvrdi da novi zakon o javnim preduzećima za koji se nada da će vrlo brzo biti usvojen u Skupštini Srbije afirmiše principe profesionalnosti, departizacije i javnosti rada i da će biti ogroman iskorak u odnosu na postojeće stanje.

On je dodao da su se do sada direktori javnih preduzeća formalno imenovali na sednici vlade a suštinski su se imenovali u svim prethodnim vladama kao podela plena između lidera vladajuće koalicije.

"Takva praksa će biti potpuno obustavljena novim zakonom i siguran sam da će uštedeti stotine miliona evra bespotrebnih subvencija koje je država na centralnom i lokalnom nivou svake godine davala da bi održala funkcionisanje javnih preduzeća koja su do sada vodili nestručni i partijski kadrovi", rekao je Senić.

  • Novim zakonom se stranački glomazni upravni odbori zamenjuju stručnim malim nadzornim odborima, uvodi se struka u nadzorne odbore, javni konkurs i javnost izbora direktora javnih preduzeća.

 

  • "Uvodi se ono što je najvažnije: celogodišnja kontrola rada javnih preduzeća i u skladu sa tim mogućnost da oni postavljeni direktori koji ne ispunjavaju rezultate rada i poslovne programe budu tokom mandata smenjeni",

 

  • izbor direktora javnih preduzeća biće na konkursu, komisiju koja predlaže tri najbolja kandidata, nadzorni odbor sastavljen od ljudi koji moraju da ispunjavaju određene stručne kvalifikacije i jednog potpuno nezavisnog člana nadzornog odbora koji ne sme biti član političke stranke,

 

  • konkurs je javan, transparentan, bitno je da će u svakoj komisiji biti dva promenljiva člana i bitno je da jedan član komisije mora biti iz nadzornog odbora javnog preduzeća javnog preduzeća,

 

  • javna preduzeća će imati obavezu da ključne rezultate poslovanja unapred dostave nadležnom ministarstvu da bi ono tokom godine moglo da kontroliše rezultate rada javnih preduzeća, kao i obavezu javnih preduzeća da uvedu komisiju za reviziju,

 

  • obaveza je javnih preduzeća da na svom sajtu redovno objavljuju svoje finansijske izveštaje i da sve ono što se tiče rada javnih preduzeća bude dostupno javnosti,

 

  •  mogućnost i osnivača i nadzornog odbora da pokrene smenu direktora javnog preduzeća.

 

 

Na pitanje da li će nadležni ministri moći da smenjuju direktore javnih preduzeća, Senić je kazao da postoje kriterijumi kada se moraju smeniti direktori i kada procedura može da se pokrene.

"To je jasno pobrojano u zakonu. To je jedna od boljih stvari. Ne postoje više večni direktori javnih preduzeća koji traju onoliko koliko traje koalicija na vlasti u gradu, opštini i republici", rekao je Senić.

Izvor: RTV