Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR


• KOMENTAR PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PRIPADNICIMA ORGANA, JEDINICA, SLUŽBI I DRUGIM UČESNICIMA I O SREDSTVIMA I OPREMI U CIVILNOJ ZAŠTITI - "Sl. glasnik RS", br. 91/2013

• ELEKTRONSKI POTPISANA FAKTURA KAO VERODOSTOJNA ISPRAVA

• OBAVEZNI PODACI NA DEKLARACIJI ROBE

• USLOVI ZA STICANJE AKCIJA KONTROLNOG DRUŠTVA OD STRANE KONTROLISANOG DRUŠTVA

• ZASTARELOST SAOBRAĆAJNIH PREKRŠAJA

Izvor: Paragraf Lex