Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraU SKLADU SA VAŽEĆIM ZAKONOM O POREZIMA NA IMOVINU VLASNICI NELEGALNIH OBJEKATA SU I SADA OBVEZNICI POREZA NA IMOVINU BEZ OBZIRA NA NELEGALNI STATUS OBJEKATA KOJE POSEDUJU


Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) saopštila je da pitanje legalizacije nema nikakve veze sa naplatom poreza na imovinu.

Iz SKGO su poručili da je pogrešna svaka tvrdnja da će se legalizacijom povećati obuhvat obveznika poreza na imovinu, pa će tako lokalne samouprave nadoknaditi eventualni gubitak naknade za uređivanje zemljišta.

Vlasnici nelegalnih objekata su i sada obveznici poreza na imovinu bez obzira na nelegalni status objekata koje poseduju, a u skladu sa važećim Zakonom o porezima na imovinu.

Kako je precizirano tim zakonom je predviđeno da svi građani Srbije, koji imaju neko od prava na nepokretnostima plaćaju porez na imovinu, bez obzira na to da li je objekat u vlasništvu legalizovan ili ne.

Pitanje legalizacije je značajno prvenstveno za uspostavljanje tačne evidencije u Katastru nepokretnosti, kao i za promet nekretnina i nema nikakve veze sa naplatom poreza na imovinu, poručili su u SKGO.

Obaveza po osnovu poreza na imovinu nastaje danom sticanja prava, odnosno danom početka korišćenja, danom osposobljavanja, danom izdavanja upotrebne dozvole ili danom omogućavanja korišćenja imovine na drugi način.

U saopštenju se dodaje da su i obveznici poreza na imovinu i vlasnici nelegalnih objekata uvedeni u evidenciju lokalnih poreskih administracija i da kao takvi ispunjavaju poreske obaveze u istoj meri kao i vlasnici legalnih objekata.

Prema navodima SKGO, u prethodnih nekoliko godina, angažmanom lokalnih samouprava ažurirane su evidencije lokalnih poreskih administracija u mnogim opštinama i gradovima.

Time su stvoreni uslovi za pravičniju raspodelu tereta poreske obaveze na što veći broj građana, kao i za finansiranje većeg broja usluga iz domena nadležnosti lokalne samouprave iz prihoda ostvarenih na taj način, navodi se u saopštenju.

Izvor: Tanjug