Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraREFORMA PRAVOSUDNOG SISTEMA KOJA JE SPROVOĐENA U PRETHODNE TRI GODINE, UGROZILA RAD SVIH PRAVOSUDNIH ORGANA: NEOPHODNO DONETI NOVU STRATEGIJU


Reforma pravosudnog sistema koja je sprovođena u prethodne tri godine, ugrozila rad svih pravosudnih organa, kaže ministar pravde Nikola Selaković.

Selaković dodaje da je to doprinelo da se uveća problem koji država ima sa organizovanim kriminalom i korupcijom.

Navodeći da se u toj oceni saglasio nedavno u Briselu Štefanom Fileom i Stefanom Saninom, Selaković je kazao da je istaknuto "da je sistem pravosudja veoma uzdrman i da se nalazi u krizi, koja se preliva na sve aspekte funkcionisanja Srbije kao države".

"Saglasili smo se da je popravljanje lošeg stanja, na šta su oni ukazivali, a prošla vlast prećutkivala i krila od gradjana, apsolutni prioritet", rekao je Selaković za sutrašnje "Novosti".

Selaković je dodao da su se saglasili i da je neophodno doneti novu Strategiju razvoja i Akcioni plan za ostvarenje te strategije, a evropski partneri su naglasili da u izradu Strategije moraju biti uključeni svi akteri koji čine lanac borbe protiv korupcije: tužilaštva, sudovi, Agencija, policija, nevladine organizacije, ali i sami gradjani.

"To iziskuje da se saradnja medju svim organima vlasti podigne na visok nivo. Vraćanje poverenja gradjana u pravosudje jedan je od osnovnih ciljeva koje je smo pred sebe postavili", kazao je Selaković.

On je dodao da su "evropski zvaničnici ukazali da je neophodno da Srbija stabilizuje svoj pravosudni sistem, što se jedino može ostvariti poštovanjem odluka Ustavnog suda, vraćanjem sudija i tužilaca u sistem pravosudja i apsolutnim uklanjanjem političkog uticaja koji je postojao, i dalje postoji u pravnim institucijama".

"Moramo postići odredjenu doslednost u nepromenljivosti zakona, jer suprotno izaziva pravnu nesigurnost kod gradjana", kazao je Selaković.

Ministar pravde je ponovio da pravosudje u Srbiji neće biti pozitivno ocenjeno u izveštaju Evropske komisije za ovu godinu. "Taj izveštaj skoro u celini, do 99 odsto, ocenjuje rezultate rada prethodnog saziva Ministarstva pravde, dok će rezultati rada ovog Ministarstva biti ocenjeni tek u izveštaju za narednu godinu", rekao je Selaković.

Izvor: Tanjug