Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraMINISTARSTVO FINANSIJA ĆE OBJAVITI PORESKU OSNOVICU ZA IMOVINU IZNAD KOJE ĆE SE PLAĆATI VEĆI POREZ NA IMOVINU


Ministar Dinić je najavio da će u oktobru biti objavljen poziv građanima da prijave svoju pokretnu i nepokretnu imovinu, da bi se videlo ko ima “neprijavljene velike vile i imanja”, koja će biti oporezovana odgovarajućom stopom.

Na sajtu ministarstva stalno se objavljuju podaci o najvećim poreskim dužnicima i među njima su nekoliko najvećih iz oblasti prometa naftnih derivata, izjavio je ministar Dinkić.

U odgovoru na pitanje zašto je vlada donela Uredbu o zabrani izvoza šećerne repe, soje i suncokreta, ministar poljoprivrede Goran Knežević je rekao da je vlada vodila računa o interesima građana i zabranila izvoz tih ratarskih kultura do kraja godine usled katastrofalne suše, koja je pogodila poljoprivredu.

Vlada je smatrala da će se time obezbediti redovno snabdevanje domaćih prerađivačkih kapaciteta sirovinama, a time i dovoljno šećera, jestivog ulja i mesa za potrebe domaćeg tržišta, kao i za ispunjavanje izvoznih kvota.

Izvor: