Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraPLAN DETALJNE REGULACIJE ZA DEO TERITORIJE MZ MILJAKOVAC DVA POVUČEN SA DNEVNOG REDA SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA


Predsednik Skupštine grada Aleksandar Antić povukao je sa dnevnog reda zasedanja Skupštine grada Beograda tačku koja se odnosi na Plan detaljne regulacije za deo teritorije MZ Miljakovac 2 na opštini Rakovica. On je razgovarao sa građanima, koji su se okupili ne znajući da je ova tačka povučena sa dnevnog reda, i pojasnio im da će se o tome naknadno odlučivati, kao i da će i oni biti uključeni.

- Miljakovački izvor, realno gledano, predstavlja jedan od retkih izvora pitke i kvalitetne vode u Beogradu pa sam zato odlučio da ova tačka bude povučena sa dnevnog reda - rekao je Antić pokazujući građanima dopis kojim je obavestio odbornike o tome.

Dogovorili smo se da građani odrede grupu svojih predstavnika koji će od ponedeljka pokušati da zajedno sa mnom nađu jedno trajno rešenje na zadovoljstvo građana i u skladu sa planovima grada. Plan tog dela grada mora da bude takav da se zaštiti izvor jer ipak živimo u 21. veku, kada svi kažu da će u jednom momentu voda predstavljati jedan od najvažnijih životnih resursa, istakao je Antić.

Izvor: Vebsajt Grada Beograda, 27.9.2012.