Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraUSVOJENI PROSTORNI PLANOVI ZA MLADENOVAC, BARAJEVO, GROCKU I SOPOT


Odbornici Skupštine grada Beograda usvojili su na sednici prostorne planove opština Mladenovac, Barajevo, Grocka i Sopot. Milan Vuković, gradski sekretar za urbanizam i građevinske poslove, objasnio je da je reč o strateškim planovima, čiji je cilj zaštita i korišćenje prirodnih i privrednih resursa u ovim opštinama.

- Prostorni plan za opštinu Mladenovac obuhvata površinu od 33,9 hektara, tj. 19 katastarskih opština, gde živi 55.000 stanovnika. Plan za opštinu Barajevo odnosi se na površinu od 21,2 hektara, odnosno 13 naselja u kojima živi 25.000 stanovnika. Prostorni plan Grocke odnosi se na površinu od 224 kilometra kvadratna, a njime je obuhvaćeno 10 od 15 naseljenih mesta u ovoj opštini, dok su ostala obuhvaćena Generalnim urbanističkim planom. Na ovoj površini živi oko 75.000 žitelja Grocke. Prostorni plan Sopota obuhvata ukupnu površinu od 267 kilometara kvadratnih, gde se nalazi 17 naselja sa 20.000 stanovnika - istakao je Vuković i napomenuo da za opštine Barajevo i Sopot nisu postojali prostorni planovi u ovakvom obliku. On je takođe istakao da ovi planovi omogućavaju da je tamo gde ne postoji obaveza izrade nižih planskih dokumenata, moguća direktna primena - izdavanje informacija o lokaciji i izdavanje građevinskih dozvola.

Doneto je i šest planova detaljne regulacije, kao i odluke o izradi još deset planskih akata.

Izvor: Vebsajt Grada Beograda, 27.9.2012.