Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O FAKTORINGU: REGISTAR FAKTORINGA POČEĆE SA RADOM 22. OKTOBRA 2013. GODINE


Zakonom o faktoringu ("Službeni glasnik RS" br. 62/13) predviđeno je osnivanje Registra faktoringa koji vodi Agencija za privredne registre. Registar faktoringa će početi sa radom 22. oktobra 2013. godine.

U Registru faktoringa će se evidentirati rešenja ministarstva nadležnog za poslove finansija kojima se u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni posao faktoringa, privrednom društvu izdaje ili oduzima odobrenje za obavljanje poslova faktoringa.

Registar faktoringa će se voditi kao jedinstvena, centralna, elektronska i javna baza podataka o rešenjima nadležnog ministarstva za poslove finansija kojima se privrednom društvu izdaje ili oduzima odobrenje za obavljanje poslova faktoringa. Od momenta otpočinjanja sa radom Registra faktoringa, ova rešenja ministarstva nadležnog za poslove finansija biće dostupna javnosti, preko internet strane Agencije za privredne registre, Registra faktoringa.

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 27.8.2013.