Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

VRHOVNI KASACIONI SUD PREDLAŽE SUDIJU MILOJEVIĆA ZA PREDSEDNIKA


Vrhovni kasacioni sud (VKS) danas je jednoglasno podržao predlog Visokog saveta sudstva (VSS) da se sudija Dragomir Milojević izabere za predsednika tog suda.

U saopštenju VKS se napominje da sudija tog suda Milojević ispunjava sve uslove da uspešno obavlja funkciju predsednika suda, navodi se u saopštenju izdatom nakon opšte sednice VKS.

Milojević je bio i jedini kandidat na konkursu, a on je aktuelni vršilac funkcije VKS od februara ove godine i u skladu sa tom dužnošću i vršilac funkcije(vf) predsednika VSS.

Prema zakonu, predsednika VKS, na predlog Visokog Saveta Sudstva, po pribavljenom mišljenju opšte sednice VKS i nadležnog odbora Narodne skupštine, bira Narodna skupstina. Predsednik Vrhovnog kasacionog suda bira se na period od pet godina i ne može ponovo biti biran.

Milojević je za vršioca funkcije  predsednika VKS izabran u februaru ove godine na opštoj sednici tog suda, pošto mu je u oktobru 2012. mu je odlukom Ustavnog suda vraćena sudijska funkcija, bez koje je ostao tokom reizbora krajem 2009.

Izvor: Tanjug