Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Propisi


 • ODLUKA O OSNIVANJU ODBORA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM "ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U JAVNOM SEKTORU" ("Sl. glasnik RS", br. 75/2013)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA EMITOVANJE TELEVIZIJSKOG I/ILI RADIO PROGRAMA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2013)
 • PRAVILNIK O INFORMATIČKIM KARAKTERISTIKAMA OPREME ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU PREKO SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE, USLOVIMA ZADOVOLJAVANJA I NAČINU NJIHOVOG ISPITIVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2013)
 • PRAVILNIK O LISTAMA ČEKANJA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2013)
 • PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA USLOVA ZA DOBIJANJE ODOBRENJA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU PREKO SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2013)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL PIVAR ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2006, 23/2007 i 8/2009)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL TEHNIČAR ZA RESTAURACIJU I KONZERVACIJU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2006 i 1/2008)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA GIMNAZIJU ("Sl. glasnik SRS - Prosvetni glasnik", br. 5/90 i "Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 3/91, 3/92, 17/93, 2/94, 2/95, 8/95, 23/97, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 11/2004, 18/2004, 24/2004, 3/2005, 11/2005, 2/2006, 6/2006, 12/2006, 17/2006, 1/2008, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 7/2011, 4/2013 i 14/2013)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA PRVI I DRUGI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2004, 20/2004, 1/2005, 3/2006, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011 - dr. pravilnik, 7/2011 - dr. pravilnici, 1/2013, 4/2013 i 14/2013)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA STICANJE OBRAZOVANJA U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNOJ ŠKOLI ZA PODRUČJE RADA HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/93, 1/94, 6/95, 8/96, 15/97, 7/2002, 10/2005, 15/2005, 7/2008, 11/2008, 8/2009, 10/2013, 11/2013 i 14/2013)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA STICANJE OBRAZOVANJA U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNOJ ŠKOLI ZA PODRUČJE RADA MAŠINSTVO I OBRADA METALA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 3/93, 1/94, 3/95, 1/96, 8/96, 5/97, 20/97, 6/98, 8/98, 3/99, 1/2001, 9/2002, 9/2003, 22/2004, 1/2005, 7/2005, 12/2006, 9/2013, 11/2013 i 14/2013)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA STICANJE OBRAZOVANJA U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNOJ ŠKOLI ZA PODRUČJE RADA POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 - dr. pravilnici, 6/2012 - dr. pravilnici, 5/2013, 11/2013 i 14/2013)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA STICANJE OBRAZOVANJA U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNOJ ŠKOLI ZA PODRUČJE RADA SAOBRAĆAJ ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/93, 1/94, 5/98, 8/98, 3/2002, 13/2002, 11/2003, 22/2004, 13/2006, 20/2007, 23/2007, 8/2009, 10/2013, 11/2013 i 14/2013)
 • PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA ZAJEDNIČKE PREDMETE U STRUČNIM I UMETNIČKIM ŠKOLAMA ("Sl. glasnik SRS - Prosvetni glasnik", br. 6/90 i "Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010 i 8/2010 - ispr., 11/2013 i 14/2013)
 • PRAVILNIK O VRSTAMA IGARA NA SREĆU (KATALOG IGARA NA SREĆU) ("Sl. glasnik RS", br. 75/2013)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OPŠTIH PARKIRALIŠTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 13/2013 i 43/2013)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU POSEBNIH PARKIRALIŠTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 54/2012, 6/2013, 11/2013, 30/2013 i 43/2013)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANOVA KOMISIJE ZA PROCENU TRŽIŠNE VREDNOSTI ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 4/2013)
 • ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE I AKCIONOG PLANA ZA POBOLJŠANJE POLOŽAJA ROMSKE POPULACIJE U NOVOM PAZARU 2013-2017. ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 4/2013)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA PRIBAVLJANJE, OTUĐENJE NEPOKRETNOSTI I DAVANJE U ZAKUP STVARI U JAVNOJ SVOJINI ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 4/2013)
Izvor: