Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

SKUPŠTINA RS: PODNET IZVEŠTAJ O RADU DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE I AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE


Izveštaj o radu Državne revizorske institucije, o kojem poslanici raspravljaju, obuhvata 253 prijave koje je ta institucija podnela tokom 2012. i početkom 2013. godine, od kojih je devet krivičnih.

Predsednik Saveta DRI Radoslav Sretenović rekao je u skupštini da je u prošloj godini ta institucija podnela 154 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, 23 prijave za privredni prestup i jednu krivičnu.

"Ovom broju treba dodati prijave koje smo podneli početkom godine, a koje se odnose na izveštaj o reviziji za 2012. i 2011. godinu, tako da su ukupno podnete 253 prijave. Od toga je 216 zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka, 28 prijava za privredi prestup i devet krivičnih prijava", rekao je Sretenović.

On je dodao da se prvi put obraća poslanicima povodom izveštaja o radu i naveo da je institucija od uspostavljanja do ukupno podnela 462 prijave, 382 zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka, 57 za privredni prestup i 23 krivične prijave.

Sretenović je naglasio da su sve te prijave procesuirane, ali da postupci traju dugo i da je u poslednje vreme dobio informacije da su neki postupci obustavljeni zbog zastarelosti vođenja postupaka, posebno kod javnih preduzeća.

"To ukazuje na sporost u postupanju sudova", rekao je on.

Sretenović je dodao da je za rad DRI iz republičkog budžeta za 2012. godinu bilo opredeljeno 442 miliona dinara, ali da je zbog neusklađene dinamike obezbeđenja poslovnog prostora, izvršavanja kadrovskog plana "DRI prilikom rebalansa stavila na raspolaganje Srbiji više od 100 miliona dinara".

Pored sredstava iz budžeta, dodao je Sretenović, DRI je "prinela i sredstva iz donacija u iznosu od 37,5 miliona dinara od Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške u dve tranše i delom iz sredstava UNDP".

Izveštaj o radu je podnela i direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić, koja je rekla da je u oblasti nespojivih javnih funkcija i sukoba interesa Agencija postupala i okončala rad u ukupno 785 od primljenih 872 predmeta, što je oko 90 odsto svih primljenih predmeta u prošloj godini.

U odnosu na 2011. godinu, dodala je ona, povećana je približno četiri puta efikasnost obrade i objavljivanja izveštaja o imovini i prihodima javnih funkcionera.

U 2013. godini Agencija će naročitu pažnju posvetiti intenziviranju kontrole finansiranja političkih subjekata, jačanju kontrole prenošenja upravljačkih prava u privrednim društvima u vlasništvu funkcionera, što je jedan od mehanizama za sprečavanje korišćenja javnih funkcija radi sticanja koristi za funkcioneri i njima povezana lica.

"Takođe će biti posvećena pažnja povećanju broja slučajeva u kojima će kontrola imovine javnih funkcionera biti objavljena po službenoj dužnosti i osnaživanje mehanizama za postupanje po predstavkama građana i pravnih lica", rekla je Babić.

Ona smatra da je neophodno proširiti krug lica za koje postoji obaveza da javni funkcioner prijavljuje imovinu i prihode, kao i uvođenje obaveze javnim funkcionerima da prijavljuju vanredne promene u svojoj imovini odmah posle nastanka te promene.

Babić je zaključila da je potrebno i da se zakonom precizira ovlašćenje Agencije da sprovodi vanredne provere imovine javih funkcionera, van godišnjeg plana provere i zabranu imenovanja , izbora i postavljenja javnih funkcionera kojima je Agencija prethodno izrekla neku od mera propisanih zakonom.

Poslanik Mirko Čikiriz upitao je premijera i ministra unutrašnjih poslova hoće li biti formirana posebna komisija koja će ispitati sve navode o krađi beba u srpskim porodilištima.

On je naveo da se procenjuje da se na crnom tržištu za jednu bebu plaća oko 15.000 evra i da se sumnja da je u poslednjoj deceniji ukradeno 6.000 beba, a da 2.000 roditelja nije dobilo potvrdu o smrti svog novorođenčeta.

"U Srbiji je aktuelna borba protiv korupcije, ali definitivno nisu obuhvaćene sve koruptivne afere. Jedna od aktuelnih tema je da u Srbiji traje krađa beba u porodilištima i posle presuda u Strazburu, Srbija će morati ozbiljnije da se bavi tim pitanjima", kazao je Čikiriz.

On je upitao i kad će se uspostaviti insajderska i eksterna kontrola rada carinskih službi, jer, kako je ocenio, posledice velike korupcije na carini ugrožavaju zemlju.

Čikiriz je upitao ministarku zdravlja zašto nikad nije naložen vanredni stručni nadzor u institute za zračenje u Sremskoj Kamenici, gde je, kako je naveo, preprodaja termina za zračenje "mnogo ljudi koštala života".

Poslanik Kenan Hajdarević je zatražio odgovor na pitanje da li je Vlada Srbije stavila van snage Zakon o javnim preduzećima, koji je usvojen krajem prošle godine, i da li je i koje preduzeće usaglasilo svoja osnivačka akta, što su bili u obavezi po tom zakonu, kao i na na osnovu kog zakona bilo koja partija može da menja direktore javnih preduzeća

Poslanik Miroslav Markićević je upitao ministarstva sporta i finansija da li postoje pravila po kojima se finansiraju sportski klubovi iz budžeta javnih preduzeća.

Izvor: Tanjug

<<< Nazad na ostale vesti