Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print


• Stručni komentar - OBRAČUN NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA U SKLADU SA IZMENJENIM ZAKONOM O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA
• Stručni komentar - PORESKI TRETMAN PREMIJE DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I PENZIJSKOG DOPRINOSA U DOBROVOLJNI PENZIJSKI FOND U SKLADU SA IZMENAMA ZAKONA O POREZU I ZAKONA O DOPRINOSIMA
• Stručni komentar - PORESKO-RAČUNOVODSTVENI TRETMAN PROMETA SEKUNDARNIH SIROVINA
• Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE KONCESIJA, PATENATA, LICENCI I SLIČNIH PRAVA • Primena računa 011 •

Izvor: Paragraf Lex

<<< Nazad na ostale vesti