Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - KALENDAR OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Jul 2013. godine •
• Stručni komentar - KOMENTAR NAJNOVIJEG ZAKLJUČKA VLADE U VEZI UPLATE DOBITI IZ 2012. GODINE U BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE: • Javnim preduzećima, javnim agencijama i drugim oblicima organizovanja čiji je osnivač Republika Srbija ili u kojima Republika Srbija ima učešće u vlasništvu, naloženo je da najkasnije do 28. juna 2013. godine donesu akt o raspodeli dobiti
• Stručni komentar - KOMENTAR NOVOG ZAKONA O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU - "Sl. glasnik RS", br. 55/2013
• Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH - "Sl. glasnik RS", br. 55/2013: • Prvi put na sistemski način uređena oblast obrazovanja odraslih - omogućeno sticanje kompetencija i kvalifikacija tokom celog života •

Izvor: Paragraf Lex

<<< Nazad na ostale vesti