Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OTVORENO PISMO DRUŠTVA SUDIJA SRBIJE VISOKOM SAVETU SUDSTVA


"Povodom sve većeg broja informacija koje pristižu u Društvo sudija o tome da se priprema upućivanje sudija iz sudova nižih u sudove viših instanci, Društvo sudija Srbije upućuje Visokom savetu sudstva

OTVORENO PISMO

Društvo sudija Srbije poziva Visoki savet sudstva da se izjasni da li je u toku priprema upućivanja sudija iz sudova nižeg ranga u sudove višeg ranga.

Ukoliko je to tačno, Društvo sudija predočava da je upućivanje sudija izuzetna mera kojoj se pristupa ako se na drugi način ne može rešiti popunjavanje praznog sudijskog mesta u nekom sudu. Upućivanje sudija u većem broju, iako nije trajno, otvara niz ozbiljnih problema:

Upućivanje je netransparentno - jer se ne zna na osnovu kojih kriterijuma bi se vršilo upućivanje u više instance. To bi poslalo poruku da VSS nastavlja sa metodom rada prethodnih saveta, čiji rad je bio opravdano oštro kritikovan od domaćih i stranih institucija

Rezultat takvog upućivanja bio bi nepouzdan i neproverljiv - u smislu da li su zaista najbolje sudije upućene da pomognu u radu sudova viših instanci

Upućene sudije su, po prirodi svog privremenog položaja, koji prema dosadašnjem iskustvu može trajati i godinama, u stanju neizvesnosti za svoj budući položaj i da bi ga zadržale podobne da trpe razne neprimerene uticaje

Upućivanje mimo razloga zbog kojih ovaj institut uopšte postoji, stavilo bi sudije upućene u sud u kome se vrši izbor u povoljniji položaj u odnosu na sudije koji bi tek, na nekom budućem konkursu, raspisanom kroz ko zna koliko vremena, konkurisali za izbor u taj sud

Upućivanje šalje poruku dobrim i iskusnim sudijama, koje nisu upućene, da se dobar rad ne priznaje i ne prepoznaje

Upućivanje bi dalje produbilo utisak, i kod sudija i kod šire javnosti, da se vrše neprimereni uticaji na sudstvo

Društvo sudija poziva Visoki savet sudstva da ne vrši suštinski neustavno upućivanje sudija, već da sprovede izbor za sve sudove viših instanci u kojima su upražnjena sudijska mesta.

Za izbor sudija već postoje ustanovljeni kriterijumi i postupak, koji neće znatno produžiti popunjavanje viših sudova do potrebnog broja sudija. Društvo sudija napominje da planirana sudska mreža, koja tek treba da se uspostavi, nije nikakva prepreka zakonitom raspisivanju konkursa za izbor sudija."

Izvor: Vebsajt Društva sudija Srbije, 27.5.2013.