Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

SVETSKA BANKA ZA SMANJENJE UDELA LOKALNE VLASTI U POREZU


Svetska banka je ocenila da bi ponovno smanjenje sa 80 na 40 odsto poreza na zarade koji zadržavaju lokalne samouprave, bio najdirektniji i najbolji način da se taj nivo vlasti natera na smanjenje javne potrošnje.

"Imajući u vidu fiskalnu situaciju, svi nivoi vlasti u Srbiji moraju da se prilagode. Ovo nije trenutak za raspravu o tome da li lokalne samouprave imaju više, manje ili dovoljno novca, već na koji način mogu pomoći javnom sektoru", rekao je Vilijam Dilindžer (William Dillinger), vodeći specijalista Svetske banke za upravljanje javnim sektorom.

Na predstavljanju izveštaja Svetske banke o prihodima i rashodima opština u Srbiji, on je rekao da, dok centralna vlast smanjuje potrošnju, lokalna samouprava je kroz povećanje udela u porezu na zarade sa 40 na 80 odsto do sada bila delimično zaštićena od pritiska da se tome prilagodi.

Dilindžer je naveo da bi drugi, manje poželjan, način fiskalnog prilagođavanja bio da se lokalnim vlastima smanje transferi iz budžeta.

On je naveo da je to u teoriji smanjenje od 1,7 odsto BDP, ali je istakao da to ne bi bilo dobro jer bi pogodilo najsiromašnije opštine zbog načina raspodela transfera.

Dilindzer je rekao da bi lokalna vlast smanjenje prihoda od poreza na zarade mogla da nadoknadi povećanjem prihoda iz lokalnih izvora, a jedan od način bilo bi povećanje poreza na imovinu kompanija, pošto je sada nivo tog poreza nizak.

Opštine i gradovi bi povećali prihod tako što bi taj porez naplaćivali po tržišnim cenama, a ne, kao sada, po knjigovodstvenoj vrednosti.

Druga mogućnost je, po rečima Dilindžera, da lokalna samouprava poveća naknadu za uređenje gradskog građevinskog zemljišta jer je, kako je rekao, nelogično da ta naknada na rubnim delovima grada bude daleko niža nego u centru, jer je na periferiji potrebno više novca za radove za uređenje infrastrukture.

Dilindžer je ocenio da bi se lokalne samouprave smanjenju prihoda mogle prilagoditi smanjenjem rashoda, davanjem manjih subvencija opštinskim javnim preduzećima.

"Mišljenje Svetske banke je da cene u gradskom saobraćaju u Beogradu treba povećati, ili treba smanjiti broj povlašćenih putnika", rekao je Dilindžer, ukazavši da GSP mora da smanji rashode.

U izveštaju Svetske banke je ocenjeno da posebnu opasnost predstavlja "rupa" u gornjoj granici opštinskog zaduživanja,  koja je postavljena na 50 odsto opštinskih prihoda iz prethodne godine.

Izuzetak koji bi trebalo ukinuti, napravljen je za zajmove s rokom dospeća od pet i više godina, piše u izveštaju Svetske banke.

Izvor: RTV, Beta