Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - KOMENTAR NOVOG ZAKONA O PRAVIMA PACIJENATA - "Sl. glasnik RS", br. 45/2013
• Stručni komentar - KOMENTAR NOVOG ZAKONA O ZAŠTITI LICA SA MENTALNIM SMETNJAMA - "Sl. glasnik RS", br. 45/2013
• Stručni komentar - OBAVEZA BIRANJA "IZABRANOG LEKARA" KAO USLOV ZA OVERU ZDRAVSTVENE KNJIŽICE
• Stručni komentar - PRIVREMENO OBUSTAVLJANJE KONVERZIJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA UZ NAKNADU

Izvor: Paragraf Lex