Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - KOMENTAR NAJNOVIJE IZMENE ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA - "Sl. glasnik RS", br. 46/2011
• Stručni komentar - OBAVEZE PROIZVOĐAČA I UVOZNIKA ELEKTRIČNIH I ELEKTRONSKIH PROIZVODA KOJE SE ODNOSE NA UPRAVLJANJE OTPADOM
• KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA ZA PERIOD OD 27.5. DO 2.6.2013. GODINE
• Pitanje i odgovor - INTRAKORPORATIVNO PREBIJANJE DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA PO OSNOVU REALIZOVANOG SPOLJNOTRGOVINSKOG PROMETA REZIDENTA I KREDITNOG POSLA SA INOSTRANSTVOM

Izvor: Paragraf Lex