Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraOD 17. MAJA PREDLOZI ZA DOZVOLU IZVRŠENJA NA OSNOVU VERODOSTOJNE ISPRAVE RADI DUGA ZA NEPLAĆENE KOMUNALNE USLUGE PODNOSE SE PROFESIONALNIM, ODNOSNO PRIVATNIM IZVRŠITELJIMA: KOLIKA JE ZARADA PRIVATNIH IZVRŠITELJA, ŠTA SMEJU, A ŠTA NE I KAKO PREPOZNATI PREVARANTE


Neplaćene račune za mobilne telefone, kazne za parkiranje, dugove za komunalne usluge, od sledeće nedelje naplaćivaće privatni profesionalni izvršitelji. S media istražuje šta vam smeju, a šta ne, ali i kako da prepoznate manipulatora.

Ukoliko imate dugovanja za komunalne usluge, neplaćeni račun za mobilni telefon ili više kazni za parkiranje, od 25. maja očekujte da vam na vrata pokuca profesionalni izvršitelj.


Javnost je uglavnom ovu vest dočekala “na nož”, nazivajući ih “uterivačima dugova”. A novi, profesionalni izvršitelji će, u stvari, moći „samo“ da iseljavaju iz stanova i kuća, prikupljaju podatke o imovinskom stanju dužnika, popisuju, procenjuju ali i plene i prodaju pokretnu imovinu, kao i nepokretnosti... Takođe, izvršitelji će moći da ulaze u stanove i protiv volje vlasnika, a u “akcije” će ići sa policijskom ekipom.

Ipak, sa najavom nove prakse, javile su se brojne sumnje u mogućnost zloupotreba. Najpre, šta ako vam se na vratima pojavi lažni izvršitelj?
U takvoj situaciji, nemojte verovati na reč, poručuju iz Ministarstva pravde za S media portal.

Zatražite legitimaciju. Originalnu ćete prepoznati po grbu Republike Srbije u gornjem desnom uglu i potpisu ministarke pravde Snežane Malović.

Zarade privatnih izvršitelja

PRIVATNI SUDSKI IZVRŠITELJI IMAĆE ZA POSAO KOJI RADE PRAVO NA NAKNADU TROŠKOVA, A VISINA NAGRADE SE ODREĐUJE PO TARIFI MINISTARSTVA PRAVDE.

Pomoćnik ministra pravde Vojkan Simić kaže da na početku postupka izvršenja presude troškove privatnog izvršitelja podmiruje poverilac a nakon njegovog završetka plaća ih dužnik.

"Troškovi profesionalnog izvršitelja su viši nego sudski. Zauzvrat od profesionalnog izvršitelja se očekuje kvalitetniji rad i veća efikasnost. Konkretno ako je vrednost potraživanja 5.000 evra u dinarskoj protivvrednosti izvršitelja na ime nagrade može da naplati 430 evra, u domaćoj valuti, plus paušalni troškiv za radnje koje je preduzeo",kaže Simić.

Privatni izvršitelji su izjednačeni sa sudskim u pogledu prava i obaveza. Ograničenje postoji samo kod izvršenja presuda koje se odnose na porodične i radne sporove za vraćanje na posao. To je ostalo u isključivoj nadležnosti sudskih izvršitelja, objašnjava Simić.

Prema njegovim rečima, do sada je izvršiteljski ispit položilo 70 pravnika, među kojima ima bivših sudija, advokata, direktora banaka, državnih službenika, onih koji su radili u lokalnoj samoupravi, kao i bivših preuzetnika.

Zadatak će im biti da utvrde idetitet stranaka i učesnika u postupku izvršenja.

Da bi se naplata omogućila prikupljaće podatke o imovinskom stanju dužnika. Tu je zatim sam postupka odnosno popis, procena imovine, plenidba i prodaja pokretne i nepokretne imovine. Izvšitelj o svom trošku i na svoju odgovornost može poveriti trećim licima prodaju imovine. On može da prima i čuva popisanu ili obezbeđenu imovinu dužnika te da nalaže prenošenje vlasništva nad imovinom i da obavlja deobu imovine i novčanih sredstava nakon prodaje. Prima i prenosi novčana sredstva u skladu sa zakonom.

Privatni izvršitelj provodi iseljenje i druge radnje koje su neophodne da bi se omogućilo sprovođenje izvršenja, a sve to u skladu sa zakonom i drugim propisima. Na zahtev dužnika ili poverioca posreduje u cilju postizanja sporazumnig rešenja.

O nedoumicama u vezi sa ovlašćenjima privatnih sudskih izvršitelja razgovarali smo sa Nenadom Jovanovićem iz Ministarstva pravde. On za S media portal odgovara na pitanja koja građanima predstavljaju najveće nedoumice: da li će ostati bez stana zbog duga za struju ili telefon, šta ako nemate imovinu a država insistira na naplati dugovanja i da li građani mogu da koriste usluge profesionalnih izvrsitelja ako drzava njima duguje.

 - Cilj ove prakse je veća efikasnost i veći stepen naplate i izvršenja sudskih odluka – rekla je ministarka pravde Snežana Malović. Prema njenim rečima, u Srbiji postoji paralelni sistem sprovođenja izvršenja što, kako je navela, znači da će izvršenje na osnovu sudske odluke sprovoditi sudski ili profesionalni izvršitelji, u zavisnosti od toga za koga se poverilac odluči. Novi model naplate već se primenjuje u zemljama u okruženju.

Da li je moguće da se u slučaju duga za mobilni telefon ili komunalne usluge, prodaje pokretna ili nepokretna imovina?


- Moguće je naplatu duga vršiti na celokupnoj imovini dužnika, a to znači i na pokretnoj i na nepokretnoj imovini. Koja će se imovina dužnika prodavati zavisi od visine duga i vrednosti imovine, jer mora postojati srazmera. Ne može se, na primer, za mali dug prodavati stan dužnika, osim ako nema druge imovine na kojoj se može sprovesti izvršenje.


Na osnovu kojih sudskih presuda postupaju sudski izvršitelji?


- Profesionalni izvršitelji postupaju na osnovu rešenja o izvršenju suda za čije su područje imenovani. Mogu da izvršavaju sve sudske odluke, osim onih za koje je isključivo nadležan sud (porodični odnosi i vraćanje zaposlenog na rad). Sa druge strane, izvršitelj je isključivo nadležan u postupku izvršenja za komunalne i slične usluge.

Ako nemate imovinu, ne mogu vam ništa!

 

Gde da ih očekujete?

 

Posle 25. maja, na sprovođenju sudskih odluka počeće da radi 64 izvršitelja. Država u ovom trenutku ima potrebu za 330 ljudi koji bi obavljali ovaj posao. Budući izvršitelji trebalo bi da pomognu pri izvršenju više od dva miliona predmeta, od kojih 1,6 miliona čeka izvršenje u Beogradu. Najveći broj među predmetima su dugovanja za komunalne usluge. Shodno tome, najveći broj izvršitelja radiće u prestonici. Od sledeće nedelje, izvršitelji će raditi i u Nisu, Kragujevcu, Jagodini, Zaječaru, Novom Sadu, Požarevcu...

Kako se procenjuje vrednost imovine u odnosu na iznos duga za naplatu? Šta ukoliko osoba nema pokretnu i nepokretnu imovinu u neophodnoj vrednosti- Ukoliko dužnik nema imovinu, izvršni postupak se obustavlja.

Šta ukoliko izvršitelji ne mogu da pronađu osobu na koju se presuda odnosi?


- U tom slučaju izvršitelj ima ovlašćenje da se obrati organu unutrašnjh poslova, odnosno MUP-u.

Naplaćivaće dugove i od države

 

 

Dokle sežu ovlašćenja privatnih sudskih izvršitelja u naplati dugovanja državi?


- Profesionalni izvršitelji su ovlašćeni da sprovode izvršenja, bilo da se država pojavljuje kao poverilac ili kao dužnik. Ako je poverilac,država kao i svaki drugi poverilac ima pravo da bira kome će se obratiti da sprovodi izvršenje.

Da li građani i privatna preduzeća mogu da koriste usluge Komore izvršitelja, prilikom naplate dugovanja od države?


- Građani i privatna preduzeća mogu da koriste usluge izvršitelja. Naplatu dugovanja sprovode izvršitelji. Komora izvršitelja je profesionalno udruženje koje ne sprovodi izvršenje, već obavlja poslove koji su u opštem interesu za izvršitelje i kontroliše njihov rad.

INFOSTAN JE, KAO I SVA DRUGA KOMUNALNA I OSTALA PREDUZEĆA, U OBAVEZI DA POŠTUJE NOVI ZAKON, KAO ŠTO JE POŠTOVAO I DOSADAŠNJI KADA SU SE PREDLOZI PODNOSILI NADLEŽNOM SUDU. PODSEĆA SE DA ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEDJENJU PRECIZIRA DA SE OD 17. MAJA PREDLOZI ZA DOZVOLU IZVRŠENJA NA OSNOVU VERODOSTOJNE ISPRAVE RADI DUGA ZA NEPLAĆENE KOMUNALNE USLUGE PODNOSE PROFESIONALNIM, ODNOSNO PRIVATNIM IZVRŠITELJIMA.

 

Kako da postanete profesionalni izvršitelj

Da biste počeli da radite kao profesionalni izvršitelj, neophodno je da ispunite nekoliko uslova.
Prvi je da imate završen Pravni fakultet i radno iskustvo od tri godine. Potom bi trebalo da položite test za izvršitelja. Za imenovane izvršitelje Ministarstvo pravde organizovalo je osnovnu obuku, a po osnivanju, tu ulogu preuzima Komora izvršitelja.

 

 

Izvor: Politika, B92, Dnevnik, Beta

<<< Nazad na ostale vesti