Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraKLJUČ ZA NEZAVISNOST PRAVOSUĐA LEŽI U KOMUNIKACIJI SUDOVA SA JAVNOŠĆU


Ključ za nezavisnost pravosuđa leži u komunikaciji sudova sa javnošću, kaže Mark Vest, stručnjak iz Sijetla

Visoki savet sudstva osnovao je radnu grupu za izradu komunikacione strategije, a portparoli sudova razmišljaju da počnu praksu „jutarnjih kafa” sa novinarima, svakog ponedeljka. Ovo su vesti iz budućnosti, koje „Politika” ne doznaje iz srpskog pravosuđa već od Marka Vesta, američkog stručnjaka za komunikacije koji je ovog meseca, u okviru USAID-ovog programa podele vlasti, posetio nekoliko sudova u Srbiji.

– Pravosuđe mora biti potpuno otvoreno prema medijima i javnosti, jer samo na taj način može da zadobije poverenje građana – kaže za „Politiku” Mark Vest. Ovaj stručnjak iz Sijetla, Vašington, koji je do sada sarađivao sa tridesetak sudova u centralnoj i istočnoj Evropi, kaže da pravosuđe u svakoj zemlji mora stalno da radi na upoznavanju javnosti sa svojim radom.

Posebnu pažnju u Srbiji je posvetio Visokom savetu sudstva (VSS). Iako sada izgleda da je prilično zatvoren za javnost, predstavnici VSS-a su doneli odluku da osnuje radnu grupu koja će sačiniti konkretan plan komunikacije najvišeg sudskog tela sa javnošću.

– Srpsko pravosuđe je već tri godine u procesu reforme, znatno je smanjen broj sudija, a nije smanjen broj građana koji se obraćaju sudovima. Članovi VSS-a imaju breme preispitivanja izbora sudija i u takvim okolnostima čak je i razumljivo što nemaju dovoljno vremena za medije i javnost, ali svaka kriza stvara priliku da se promeni pristup sa obe strane. I novinari i predstavnici sudova moraju drugačije sagledati međusobni odnos i raditi na njegovom poboljšanju – kaže Vest.

On se uverio da sudovi u Srbiji imaju portparole i pres sekretare, da sudijski pomoćnici takođe rade na komunikaciji sa javnošću. Tvrdi da su oni vrlo otvoreni i da svakodnevno rade na poboljšanju odnosa sa javnošću. Informativni pultovi i oznake u zgradama sudova su od velike pomoći građanima, kao i veb-sajtovi sudova.

– Preporučio sam predstavnicima sudova da se oni sami obrate javnosti pre nego što njihov telefon zazvoni. Sudovi počinju da shvataju da njihov rad predstavlja samu osnovu demokratije. Na televiziji se vide predsednik ili premijer, ali sudstvo je treća nezavisna samostalna grana vlasti i jedina sa kojom su građani u direktnom kontaktu. Demokratija jedne zemlje ogleda se pre svega u odnosu suda prema građanima, a ključ za nezavisnost pravosuđa leži u komunikaciji sudova sa javnošću – kaže Mark Vest.

On preporučuje da se novinari i portparoli sudova bolje upoznaju, a za to postoji više načina. Predstavnici sudova treba da imaju redovne pres konferencije, koje će biti zvanične, uz prisustvo predsednika suda, ali i manje formalne sastanke, kao što su „mandej morning kofi” sa novinarima. Uz jutarnju kaficu ponedeljkom, novinari bi saznali šta sud planira te nedelje, koje su aktuelne istrage, da li se očekuje odluka o prihvatanju jemstva okrivljenog ili izricanje presude za neko krivično delo.

– Sada je to možda teško zamisliti, jer pravosuđe još nije završilo važne poslove u reformi. Još nisu izabrani predsednici sudova, pa vršioci funkcija verovatno nisu sigurni kako da se postave prema javnosti – kaže naš sagovornik.

Često se događa da političari i analitičari kritikuju sudske odluke, naročito ako je reč o ukidanju pritvora, blagim kaznama ili oslobađajućim presudama, a sudije nikada ne reaguju na te kritike.

– Rešenje je u tome da predstavnici suda imaju komunikaciju sa medijima pre nego što se sve ove situacije dogode, dakle da upoznaju javnost sa odlukama i razlozima, a ne da čekaju buru reakcija u javnosti. Oni moraju bolje da komuniciraju sa novinarima i sa javnošću u vezi sa svojim radom, upravo da bi stekli poverenje građana. Zlatno pravilo odnosa sa javnošću glasi: „Ako vas nisu čuli to je zato što niste ništa rekli”. Dakle, sudovi treba jasno da istupe u javnosti, upravo zato što su nezavisna grana vlasti – kaže Mark Vest.

Podela vlasti na izvršnu, zakonodavnu i sudsku nije u praksi uvek idealna, čak ni u Americi, priznaje naš sagovornik, gde se te vlasti stalno sudaraju.

– U Srbiji najviši stepen izvršne i najviši stepen pravosudne grane vlasti još pokušavaju da shvate kakav je zapravo njihov odnos, ali ostalih 95 posto pravosudne grane vlasti i dalje obavlja svakog dana svoj posao nezavisno. Javnost mora da shvati da najveći deo pravosuđa obavlja svoj posao potpuno nezavisno od toga šta se događa u vrhovima različitih grana vlasti i u njihovom odnosu – kaže naš sagovornik.

Ako pravosuđe zaista jeste nezavisno, onda je neophodno da pravosuđe to vrlo jasno i pokaže javnosti, smatra Vest.

– Ako izvršna grana vlasti drži sablju a zakonodavna novčanik, šta ima pravosuđe? Pravosuđe nema ni oružje niti štampa novac. Ono treba da ima poverenje javnosti kao jedini izvor svog autoriteta. Sudije donose odluke koje se sprovode zato što su utemeljene na zakonu i na poverenju javnosti. Nezavisnost pravosuđa treba očuvati, a ključ za to je otvorena komunikacija i svakodnevno upoznavanje javnosti sa čime se sudovi bave – zaključuje Vest.

Izvor: Vesti.rs Aleksandra Petrović, Politika

<<< Nazad na ostale vesti