Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraNARODNA BANKA SRBIJE JE DALA DOZVOLU ZA RAD BANCI KOJA ĆE POSLOVATI POD IMENOM NOVA AGROBANKA A.D. BEOGRAD


Agencija za osiguranje depozita je podnela Narodnoj banci Srbije zahtev za davanje dozvole za rad "Nove Agrobanke a.d. Beograd". Narodna banka Srbije je uvidom u dostavljeni zahtev i prateću dokumentaciju, ocenila da su ispunjeni propisani uslovi i Rešenjem dala traženu dozvolu za rad.

Nova Agrobanka a.d. Beograd, čiji je jedini vlasnik Agencija za osiguranje depozita odnosno Republika Srbija, osniva se radi prenosa svih obaveza i dela potraživanja Agrobanke na tu banku, a u cilju obezbeđenja kontinuiteta u sprovođenju poslovnih aktivnosti Agrobanke i zaštite interesa svih njenih deponenata i drugih poverilaca u potpunosti.

Na ovaj način Republika Srbija je, kao najveći pojedinačni akcionar Agrobanke, obezbedila sigurnost svih depozita uključujući ukupnu štednju građana, kao i sredstva ostalih poverilaca u punom iznosu, što je od posebnog značaja za građane i privredu, ali i za očuvanje finansijske stabilnosti.

Klijentima Agrobanke će već u toku današnjeg dana biti omogućeno korišćenje bankarskih usluga kod Nove Agrobanke.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 27.5.2012.

<<< Nazad na ostale vesti