Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna sudska praksa


  • Privredni apelacioni sud: EVIDENCIJA PORESKE UPRAVE KAO DOKAZ O VISINI I DOSPELOSTI DUGA - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: član 163
  • Privredni apelacioni sud: INDIVIDUALIZACIJA GENERIČNIH STVARI - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: član 34
  • Privredni apelacioni sud: MESNE ZAJEDNICE KAO PRAVNI SLEDBENICI MESNIH ODBORA - Zakon o lokalnoj samoupravi: član 8
  • Privredni apelacioni sud: PAUŠALNA ADVOKATSKA NAGRADA - Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad advokata: član 3
  • Privredni apelacioni sud: POSTUPAK ZA IZLUČENJE STVARI IZ STEČAJNE MASE - Zakon o stečaju: član 50
  • Ustavni sud: MOGUĆNOST RAZREŠENJA IZABRANOG SUDIJE IZ RAZLOGA KOJI PODRAZUMEVAJU POSTOJANJE SUBJEKTIVNIH OKOLNOSTI ZBOG KOJIH SE VRŠILAC OVE FUNKCIJE NE MOŽE VIŠE SMATRATI DOSTOJNIM, ODNOSNO STRUČNIM ZA NJENO OBAVLJANJE - Zakon o sudijama: samostalni član 6
  • Ustavni sud: NESAGLASNOST SA USTAVOM ZAKONSKOG PROPISIVANJA STICANJA DRŽAVLJANSTVA POD POSEBNIM USLOVIMA KAO ZAKONSKE MOGUĆNOSTI KOJA SE MOŽE KORISTITI U ODREĐENOM ROKU - Zakon o državljanstvu Republike Srbije: samostalni član 18
  • Ustavni sud: NESAGLASNOST SA ZAKONOM PROPISANE OBAVEZE PLAĆANJA POSEBNE NAKNADE ZA REALIZACIJU PROGRAMA VIDEO NADZORA ODLUKOM SKUPŠTINE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE - Odluka o video nadzoru grada Novog Sada: član 3 stav 4 i čl. 4 i 5
  • Ustavni sud: NEUSTAVNO PROPISIVANJE UREDBOM VLADE STROŽIJIH ZABRANA I OGRANIČENJA U KORIŠĆENJU ZEMLJIŠTA OD ONIH UTVRĐENIH ZAKONOM - Uredba o zaštiti Parka prirode "Šargan-Mokra Gora": član 5 stav 2 tač. 1) i 5)
  • Ustavni sud: RAVNI POLOŽAJ ORGANIZACIJA ZA KOLEKTIVNO OSTVARIVANJE I ZAŠTITU AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA - Zakon o autorskom i srodnim pravima: član 155 tačka 2), član 163 st. 3 i 4 i član 167
Izvor: Paragraf Lex