Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - VRSTE POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI PREMA NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA
• Pitanje i odgovor - VOĐENJE DISCIPLINSKOG POSTUPKA PROTIV NASTAVNIKA KOJI RADI U VIŠE ŠKOLA

Izvor: Paragraf Lex