Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna sudska praksa


  • Apelacioni sud u Kragujevcu: BRAČNOST KAO SMETNJA ZA STICANJE IMOVINE PARTNERA NA OSNOVU TRAJNIJE ZAJEDNICE ŽIVOTA - Porodični zakon: čl. 4, 17 i 191
  • Apelacioni sud u Kragujevcu: PRAVNA KVALIFIKACIJA RADNJI KOJE SU PREDUZETE UZ PRIKRIVANJE ČINJENICA RADI PRIBAVLJANJA PROTIVPRAVNE IMOVINSKE KORISTI - Krivični zakonik: član 208 stav 1
  • Upravni sud: IZMIRENJE PORESKE OBAVEZE U SLUČAJU POGREŠNO UPLAĆENOG POREZA PRENOŠENJEM DUGOVANOG IZNOSA NA PROPISANI RAČUN JAVNIH PRIHODA - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: član 68 stav 1 tačka 1)
  • Ustavni sud: NEPOSTOJANJE POVREDE SLOBODE MIŠLJENJA I IZRAŽAVANJA OGRANIČENJEM SLOBODE KOJE JE DOZVOLJENO I NEOPHODNO RADI ZAŠTITE ČASTI I UGLEDA DRUGOG LICA - Ustav Republike Srbije: član 46
  • Ustavni sud: NEUSTAVNOST ZAKONOM PROPISANOG MEŠANJA DRŽAVE U PRAVO NA MIRNO UŽIVANJE IMOVINE - Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima: član 270 st. 3 i 4
  • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA JEDNAKU ZAŠTITU PRAVA PRED UPRAVNIM SUDOM - Ustav Republike Srbije: član 36 stav 1
  • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA OGRANIČENO TRAJANJE PRITVORA USLED NEDOVOLJNO BRIŽLJIVE OCENE RAZLOGA ZA PRODUŽAVANJE PRITVORA - Ustav Republike Srbije: član 31 stav 1
  • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U PARNIČNOM POSTUPKU KOJI TRAJE DUŽE OD ŠEST GODINA - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
  • Viši sud u Čačku: PRAVNA PRIRODA ZAHTEVA STRANKE U VEZI SA KOJIM NADLEŽNI ORGAN UPRAVE NIJE DONEO UPRAVNI AKT - Zakon o upravnim sporovima: član 15
  • Viši sud u Čačku: VOĐENJE KRIVIČNOG POSTUPKA PROTIV SLUŽBENIKA BANKE KOJI SU ZAKLJUČILI UGOVOR O KREDITU KAO PRETHODNO PITANJE U POSTUPKU PO TUŽBI ZA PONIŠTAJ TOG UGOVORA - Zakon o parničnom postupku: čl. 215 i 217
Izvor: Paragraf Lex