Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

POTREBNO IZMENITI ZAKON O NACIONALNIM SAVETIMA NACIONALNIH MANJINA


Potrebno je izmeniti Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina da bi bio primenjiviji, ali dok je god na snazi treba postupiti po njemu, rečeno je na predstavljanju publikacije "Povećanje efikasnosti i vidljivosti nezavisnih institucija za zaštitu ljudskih prava u Srbiji".

Zamenik Zaštitnika građana Goran Bašić istakao je da je veoma visok procenat sprovedenih preporuka koje to telo daje u individualnim slučajevima, ali da se stvara čaura kada je reč o pravima grupe ili pravima koje se odnose na promenu sistema.

On je rekao da je prošle godine kancelarija ombudsmana uputila više od 300 preporuka od kojih je 54 u vezi sa zaštitom prava nacionalnih manjina.

Ukazujući da je više od dve trećina ukupnog broja upućenih preporuka sprovedeno, on je istakao da manjinske preporuke čine 15 odsto, a da više od 50 procenata nije sprovedeno.

Lokalne samouprave u centralnoj Srbiji nemaju ni sposobnosti ni kapacitet, ali ni znanja da sprovedu zakon na način kako to mogu da sprovedu pokrajinski organi ili lokalne samouprave u AP Vojvodina.

I zamenica Pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava nacionalnih manjina Eva Vukašinović smatra da je potrebno izvršiti dopunu Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina da bi bio primenjiviji, ali i da je neophodna njegova primena dok je na snazi.

Ona je navela i da ne može primena zakona zavisiti od političke opcije koja je na vlasti u određenoj lokalnoj samoupravi.

Što se tiče postupanja po preporukama Pokrajinskog ombudsmana, ona je istakla da se jasno vidi neujednačenost postupanja lokalnih samouprava i kao primer navela da su neke jedinice u potpunosti postupile po preporuci dok druge nisu.

Izvršna direktorka Beogradskog centra za ljudska prava Vesna Petrović rekla da ne postoji  univerzalni pristup ljudskim pravima.

Istraživački tim Beogradskog centra za ljudska prava obišli su 10 opština i gradova u Srbiji i sastali se sa predstavnicima lokalnih samouprava i nacionalnih saveta Mađara, Albanaca i Bošnjaka, analizirajući ostvarivanje prava nacionalnih manjina na upotrebu jezika i pisma kao i prenosa upravljačkih i osnivačkih prava nad ustanovama kulture.

Izvor: Tanjug