Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

PROTEKLIH GODINA DRI JE PODNELA 228 PRIJAVA OD ČEGA JE DONETO SVEGA 25 PRAVOSNAŽNIH PRESUDA


Neizvesna je sudbina 193 zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka protiv državnih službenika, koje je obelodanio državni revizor Radoslav Sretenović. Dosadašnja praksa odugovlačenja sa takvim postupcima onemogućavala je kvalitetniji rad te institucije. Stručnjaci smatraju da će tek politička volja i, pre svega, ozbiljna reforma pravosudnog sistema popraviti sliku o našoj zemlji kada je reč o borbi protiv korupcije.

"Državna revizorska institucija je podnela 8 krivičnih prijava protiv odgovornih u opštinama i gradovima. To znači da su oni preuzimali određene obaveze i zaključivali ugovore iznad iznosa koji su određeni aproprijacijama za tu budžetsku godinu, odnosno za tu namenu", objašnjava on.

S obzirom na dosadašnja iskustva, državni revizor Sretenović ima razloga da se pita šta će biti sa novim prijavama:

Jedan od razloga za tako loš učinak pravni stručnjak Zoran Ivošević vidi i u mogućim pritiscima.

"Ako postoje pritisci izvršne vlasti na sudsku vlast, i ako su organi za prekršaje sada sudski organi, onda verovatno postoje pritisci izvršne vlasti da se ti sporovi prolongiraju do zastarelosti", ocenjuje Ivošević.

Direktor Transparentnosti Srbije Nemanja Nenadić smatra da bi novi Zakon o javnim nabavkama mogao da pomogne.

"Verujem da će od koristi biti stupanje na snagu novog Zakona o javnim nabavkama koji produžava rok zastarelosti, tako da neke stvari na koje je revizor ukazivao ranijih godina da će situacija po tom pitanju biti bolja", misli Nenadić.

Ivošević ipak najveći problem vidi u veoma lošem stanju našeg pravosudnog sistema:

"Mislim da je stanje u kojem se naše pravosuđe nalazi veoma loše. Nosioci funkcija su pod stresom i posledice tako loše reforme pravosuđa su jedan razlog za mali broj pravosnažnih presuda kada je reč o državnom revizoru", smatra on.

Izvor: Izvod iz vesti RTV (Slobodan Šorak)