Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA JANUAR 2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2013)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 26. FEBRUARA 2013. GODINE - "Philip Morris Operations" a.d. ("Sl. glasnik RS", br. 18/2013)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 27. FEBRUARA 2013. GODINE - "Imperial Tobacco SCG" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 18/2013)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI BROJ 424-4001/2012 ("Sl. glasnik RS", br. 57/2012 i 18/2013)
 • ODLUKA O NAČINU OBRAČUNA I PLAĆANJA ZATEZNE KAMATE NA NEBLAGOVREMENO PLAĆENE OBAVEZE BANAKA PO OSNOVU PREMIJE OSIGURANJA DEPOZITA FIZIČKIH LICA, PREDUZETNIKA I MALIH I SREDNJIH PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2009 i 18/2013)
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU 28. FEBRUARA NACIONALNIM DANOM KNJIGE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2013)
 • ODLUKA O VISINI ČLANARINE I NADOKNADA ZA 2013. GODINU KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2013)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U JANUARU 2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2013)
 • PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2010, 1/2011, 25/2011, 66/2011, 94/2011, 54/2012, 12/2013 i 18/2013)
 • PRAVILNIK O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU U BIBLIOTEČKO-INFORMACIONOJ DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2013)
 • UREDBA O NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2013)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE INOVATIVNIM BRZORASTUĆIM MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA U 2013. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2013)
 • ZAKON O USTAVNOM SUDU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2007, 99/2011 i 18/2013 - odluka US)
 • ODLUKA O PRENOŠENJU ODREĐENIH OVLAŠĆENJA IZVRŠNOM VEĆU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U ODNOSU NA JAVNA PREDUZEĆA KOJA JE OSNOVALA SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 3/2006 i 4/2013 - dr. odluke)
 • FINANSIJSKI PLAN DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE GRADA KRAGUJEVCA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 5/2013)
 • PROGRAM OBRAZOVANJA GRADSKIH ROBNIH REZERVI U 2013. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 5/2013)
 • PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 3/2013 i 5/2013 - ispr.)
 • ODLUKA O KATEGORIZACIJI SPORTSKIH GRANA I SPORTSKIH ORGANIZACIJA NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 10/2012)
 • PRAVILNIK O OPŠTIM USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA JAVNIH SPORTSKIH OBJEKATA ("Sl. list grada Kruševca", br. 10/2012)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU REGISTRA RIZIKA
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOORDINATORA ZA PRIKUPLJANJE I UNOS PODATAKA O RIZICIMA U REGISTAR RIZIKA (KOORDINATOR ZA RIZIKE)
 • TUŽBA DETETA RADI UTVRĐIVANJA OČINSTVA
 • TUŽBA RADI IZDRŽAVANJA UNUKA
 • TUŽBA ZA PONIŠTENJE RUŠLJIVOG BRAKA (ZABLUDA)
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJENI SADRŽAJI NOVIH BROJEVA OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINE BAČKA PALANKA", BR. 1/2013 OD 9.1, BR. 2/2013 OD 1.2, BR. 3/2013 OD 5.2. I BR. 4/2013 OD 18.2.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN NOVI BROJ OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST GRADA NIŠA", BR. 9/2013 OD 13.2.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: STEČAJEVI: OBJAVLJENI STEČAJNI OGLASI ZAKLJUČNO SA 26.2.2013. GODINE
Izvor: Paragraf Lex