Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U primeni od 1. februara 2013. godine: USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOSI POREZA NA DOHODAK GRAĐANA IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 9), 12) I 13), ČLANA 15a STAV 2, ČLANA 18. STAV 1. TAČ. 1), 2), 4), 5), 6) I 7), ČLANA 21a, ČLANA 83. STAV 5. TAČKA 1) I ČLANA 101a ST. 1, 3. I 4. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2012. GODINI


U "Sl. glasniku RS", br. 8/2013 od 25.1.2013. godine objavljeni su usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a stav 2, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7), člana 21a, člana 83. stav 5. tačka 1) i člana 101a st. 1, 3. i 4. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012 i 114/2012 - odluka US) godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2012. godini.

1. Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a stav 2, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7), člana 21a, člana 83. stav 5. tačka 1) i člana 101a st. 1, 3. i 4. Zakona o porezu na dohodak građana su:

 

usklađeni dinarski neoporezivi iznosi

1) u članu 9. stav 1:

 

- Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - tačka 9)

60.819

- Stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12)

10.427

- Naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13)

8.689

2) u članu 15a stav 2:

 

- Neoporezivi iznos zarade

8.776

3) u članu 18. stav 1:

 

- Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju - tačka 1)

3.476

- Dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2)

2.086

- Naknada prevoza na službenom putovanju - tačka 4)

6.082

- Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 5)

34.754

- Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 6)

8.689

- Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 7)

17.376

4) u članu 21a:

 

- Premija dobrovoljnog dodatnog penzijskog i invalidskog osiguranja i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond

5.214

5) u članu 83. stav 5. tačka 1):

 

- Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću

26.066

6) u članu 101a st. 1, 3. i 4:

 

- Neoporezivi iznos zarade

8.776

2. Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz tačke 1. stupaju na snagu 1. februara 2013. godine.

Izvor: Redakcija, 27.1.2013.