Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PLANA RASPODELE FREKVENCIJA/LOKACIJA/OBLASTI ZA TERESTRIČKE DIGITALNE TV RADIO-DIFUZNE STANICE U UHF OPSEGU ZA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE


U skladu sa čl. 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl. glasnik RS", br. 44/2010), Republička agencija za elektronske komunikacije, poziva stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Nacrtu Pravilnika o utvrđivanju Plana raspodele frekvencija/lokacija/oblasti za terestričke digitalne TV radio-difuzne stanice u UHF opsegu za teritoriju Republike Srbije.

Mišljenja o predmetu javne konsultacije podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže ime, odnosno naziv i kontakt podatke podnosioca. Svi poverljivi podaci koji se odnose na mišljenje dato u okviru javne konsultacije, izdvajaju se u poseban dokument (aneks).

Adrese za slanje komentara:

Pošta: Republička agencija za elektronske komunikacije, Višnjićeva 8, 11000 Beograd

Faks: 011 3242 673

E-mail:ratel@ratel.rs, javnekonsultacije@ratel.rs

Kontakt osoba zadužena za javne konsultacije: Vladimir Skulić

Telefon: 011 3232-544

E-mail: vladimir.skulic@ratel.rs

Raspored aktivnosti:

25. januar 2013. godine

Objavljivanje Nacrta Pravilnika o utvrđivanju Plana raspodele frekvencija/lokacija/oblasti za terestričke digitalne TV radio-difuzne stanice u UHF opsegu za teritoriju Republike Srbije.

Javne konsultacije traju 10 radnih dana i završavaju se zaključno sa 8. februarom 2013. godine.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija objavljuju se na Internet stranici Republičke agencije za elektronske komunikacije, izuzev aneksa sa poverljivim podacima, koji su kao takvi posebno označeni.

Pravilnik o utvrđivanju Plana raspodele frekvencija/lokacija/oblasti za terestričke digitalne TV radio-difuzne stanice u UHF opsegu za teritoriju Republike Srbije možete preuzeti putem linka: http://www.ratel.rs/upload/documents/javne_rasprave/Plan%20raspodele%20DVB-T2%2025012013%20nacrt.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Republičke agencije za elektronske komunikacije, 27.1.2013.