Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

OD 288 KRIVIČNIH PRIJAVA KOJE JE PODNELA DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA U PRETHODNE TRI GODINE IZREČENO JE SAMO 14 PRAVOSNAŽNIH PRESUDA


"Gotovo devedeset odsto zloupotreba koje otkrijemo u kontroli javnih preduzeća odnosi se na protivzakonito sprovođenje javnih nabavki", rekao je državni revizor Radoslav Sretenović i kao veliki problem naveo spore procese pred sudovima koji traju nekoliko godina.

Zbog takve sudske prakse, beogradski dnevnik piše da je veliko pitanje da li će neko odgovarati za milionske zloupotrebe u javnim preduzećima.

List navodi primere zloupotreba u javnim preduzećima, među kojima i "Železnice Srbije", za koje tvrdi da su potrošile 700.000 dinara samo na gorivo i održavanje automobila i koje su platile čak dva miliona evra EBRD-u zbog nerealizovanja dva kredita.

List piše i da je u 2011. godini utvrđeno da su određene apoteke zloupotrebile 33 milijarde dinara za nabavku lekova mimo tendera, ali da za to još niko nije odgovarao, kao i da niko nije pozvao na odgovornost direktora "Galenike" Nenada Ognejnovića, koji je potrošio 1,1 milion dinara za kupovinu umetničkih skulptura.

Izvor: RTV, Beta, Blic