Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

NAJVEĆIM PORESKIM DUŽNICIMA PREOSTALO JOŠ OSAM DANA DA IZMIRE DUGOVE I TIME STEKNU PRAVO NA REPROGRAM STARIH OBAVEZA


Budući da je ostalo manje do 10 dana do isteka ovog roka, a da su dosadašnji spiskovi Poreske uprave pokazali da je više od 1.000 velikih dužnika u Srbiji, poreznici apeluju da iskoriste ovo zakonsko pravo i olakšice koje se nude.

Dužnici će, ukoliko do kraja januara izmire ove obaveze, moći da dogovore reprogram osnovnog duga, odnosno da ga plaćaju odloženo na 24 rate. A ukoliko budu revnosno plaćali svoje obaveze tokom ove godine biće im otpisano 50 odsto kamate, a ako isto tako budu radili i u narednoj godini i preostala kamata će im se oprostiti u narednoj godini, podsećaju poreznici.

Upravo je to i razlog zbog kog se do kraja januara, kako se očekivalo, neće objaviti novi spisak s imenima najvećih poreskih dužnika pravnih lica i preduzetnika, već će javnost te podatke moći da sazna najverovatnije do početka aprila. Odnosno, tek pošto poreznici srede podatke o tome ko je do kraja januara iskoristio pravo na otpis kamate.

Poreskom obvezniku, koji je na dan 31. oktobra 2012. kao neizmirenu obavezu imao samo kamatu, a koji do 31. januara 2013. izmiri poreske obaveze za novembar i decembar 2012. nadležni organ otpisuje kamatu.

Onima koji odmah izmire glavni poreski dug, automatski će biti otpisana celokupna zatezna kamata i dug za doprinose za zdravstveno osiguranje. Sticanje uslova za poresku amnestiju u skladu sa zakonom trajaće samo do 31. januara 2013. godine, posle toga ovi uslovi više neće važiti, podsećaju još jednom poreznici.


Sve filijale poreske uprave već raspolažu podacima o iznosu glavnog poreskog duga i kamate na dan 31. oktobra 2012. godine, što znači da dužnik može odmah da uplati glavnicu duga i tako stekne automatsko pravo na otpis kamate, zaključuju u Poreskoj upravi.

Poreski dužnici sa spiska 500 najvećih, čija je imena Poreska uprava prvi put objavila u januaru prošle godine, uplatili su do 30. septembra ukupno 16,5 milijardi dinara u budžet Srbije, što je svega 4,5 odsto od njihovog ukupnog duga, koji se procenjuje na oko 360 milijardi dinara.

Izvor: Politika.rs