Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Pitanje i odgovor - ODGOVARAJUĆA TARIFNA OZNAKA U KOJU JE KORELOVAO CN TARIFNI PODBROJ 2710 00 51 U KOJI SE SVRSTAVAO PROIZVOD UVEZEN 2002. GODINE

Izvor: Paragraf Lex