Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 39. SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 26. DECEMBRA 2013. GODINE


Ustavni sud je na 39. sednici odlučio o 5 predmeta, a u predmetu IUo-885/2012 je odložio razmatranje i odlučivanje.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- utvrdio da odredbe čl. 13, 14. i 15. Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji ("Službeni glasnik RS", br. 42/02 i 111/09) nisu u saglasnosti s Ustavom. Sud je, u smislu člana 58. stav 4. Zakona o Ustavnom sudu, odložio objavljivanje ove Odluke u "Službenom glasniku Republike Srbije" za četiri meseca od dana njenog donošenja. (predmet IUz-252/2002)

- utvrdio da odredbe člana 38. Zakona o ministarstvima ("Službeni glasnik RS", br. 72/12 i 76/13) nisu u saglasnosti sa Ustavom. (predmet IUz- 920/2012)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- utvrdio da Pokrajinska skupštinska Odluka o Vojvođanskoj akademiji nauka i umetnosti ("Službeni list APV", br. 15/03 i 18/09) nije u saglasnosti s Ustavom i zakonom. (predmet IUo- 427/2003)

- utvrdio da odredbe člana 1. u delu koji glasi: "... i nadležnosti, način odlučivanja, postupak izbora i način rada organa kao i druga pitanja od značaja za njihov rad.", čl. 14. do 26. i člana 29. Odluke o obrazovanju područja mesnih zajednica na teritoriji grada Kraljeva ("Službeni list grada Kraljeva", broj 7/11) nisu u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. Sud je obustavio postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba čl. 14. do 26. i člana 29. Odluke o obrazovanju područja mesnih zajednica na teritoriji grada Kraljeva ("Službeni list grada Kraljeva", broj 2/07). Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredba člana 108. stav 3. Statuta grada Kraljeva ("Službeni list grada Kraljeva", broj 4/08). (predmet IUo-810/2010)

III U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavnu žalbu u predmetu Už-7015/2013

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 26.12.2013.