Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA: NEPRAVILNOSTI U BUDŽETU OD 13,1 MILIJARDI DINARA


Državna revizorska institucija utvrdila je nepravilnosti u raspolaganju državnim budžetom u 2012. godini u iznosu od 13,1 milijardu i u javnim nabavkama od 31,5 milijardi dinara, objavljeno je danas na sednici Odbora Skupštine Srbije za finansije.

Zaštitnik građana Saša Janković ocenio je da je izveštaj DRI i ove godine pokazao da se nedomaćinski postupa s javnim sredstvima.

DRI je ove godine kontrolisala finansijske izveštaje 56 budžetskih korisnika i 10 sastavnih delova finansijskih izveštaj, čime je obuhvaćena potrošnja 2.311 milijardi dinara budžetskih sredstava.

Pored kontrole državnog budžeta za 2012. godinu, budžeta devet ministarstva i Skupštine Srbije i dela poslovanja Narodne banke Srbije, državni revizori su proveravali finansijske izveštaje Bezbednosno-informativne agencije, Republičke direkcije za imovinu, Republičkog geodetskog zavoda, Prvog osnovnog suda, Beogradske poslovne škole - Visoke škole strukovnih studija, i Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

Urađena je i revizija budžeta 24 opštine, poslovanja PIO fonda, Kliničkog centra Vojvodine, Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, 18 javnih i komunalnih preduzeća, među kojima su EPS, PTT, RTS i Infostan.

U rashodima za plate i naknade zaposlenima utvrđene su nepravilnosti od 9,5 milijardi dinara.

Kontrolisani budžetski korisnici nisu uradili popis imovine i obaveza u iznosu od 18,5 milijardi dinara.

Utvrđeno je, pored ostalog, da su PIO fond i Klinički centar Vojvodine suprotno zakonu naplatili prihode od 416,5 miliona dinara i to koristili za stimulativnu isplatu zarada.

U isplatama po ugovoru o delu utvrđene su nepravilnosti od 192,7 miliona dinara.

Agencija ze lekove i medicinska sredstva isplatila je naknade za 72 člana komisije kojima je istekao mandat, u ukupnom iznosu od 19,8 miliona dinara, a Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza (AOFI) članovima Upravnog odbora isplatila je 3,9 miliona dinara bez odluke Skupštine Agencije.

AOFI je, kako su utvrdili revizori, mimo popisa odobrila kredite u vrednosti od 28,6 miliona evra, produžila rokove za vraćanje kredita u iznosu pet miliona evra i nije preduzela mere za blagovremenu naplatu pozajmica od 5,2 miliona evra.

Za penale zbog kašnjenja u povlačenju kredita međunarodnih finansijskih organizacija budžetski korisnici su prošle godine platili ukupno 584 miliona dinara.

Javni dug na kraju prošle godine po nalazu DRI iznosio je 18,2 milijarde evra, a prema podacima Uprave za javni dug bio je 17,6 milijardi evra.

Na svim nivoima države, javni dug bio je 61,33 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), iako je fiskalnim pravilima ograničen na 45 odsto.

U 2013. godini DRI je budžetskim korisnicima dala 1.081 preporuku za otklanjenje nepravilnosti.

Do sada je DRI na osnovu izveštaja u 2013. podnela ukupno 29 prijava protiv 43 odgovorna lica, od čega su 24 prijave za pokretanje prekršajnog postupka, jedna za privredni prestup i četiri su krivične prijave.

DRI trenutno ima 201 zaposlenog, među kojima je 167 revizora.

Državna revizorska institucija DRI je objavila i da javna preduzeća PTT Srbije i Emisiona tehnika u republički budžet nisu uplatila deo dobiti u ukupnom iznosu od milijardu dinara.

"Najveći deo tog iznosa odnosi se na PTT", rekao je predsednik DRI Radoslav Sretenović na predstavljanju izveštaja o reviziji koje je ta institucija uradila u 2013. godini.

Izvor: