Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

SKUPŠTINA AP VOJVODINE O BUDŽETU ZA 2014.GODINU


Skupština AP Vojvodine razmatraće predlog pokrajinskog budžeta za iduću godinu u iznosu od 65,67 milijardi dinara.

To je za oko 15 odsto manje od lanjskog, jer nisu planirana sredstva za izgradnju puta Novi Sad-Ruma sa tunelom kroz Frušku goru.

Od tog iznosa oko 38 milijardi dinara su sredstva transferisana iz republičkog budžeta a, kako je ranije objasnio pokrajinski sekretar za finansije Zoran Radoman, čak 32 milijarde su obaveze republike prema lokalnim samoupravama, obrazovanju i drugim korisnicima.

U predlogu pokrajinskog budžeta za 2014. godinu 5,5 milijardi dinara predviđeno je za investicije a prvi put se uz taj dokument daje i spisak investicija koje bi trebalo da budu ostvarene preko Fonda za kapitalna ulaganja.

Najznačajnije će u tom pogledu biti opremanje sva tri instituta u Sremskoj Kamenici, odnosno zdravstvenog centra "Kamenica 2", za koji je namenjeno 2,2 milijarde dinara.

Izvor: