Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ZAVRŠENO REDOVNO JESENJE ZASEDANJE SKUPŠTINE RS: ZAVRŠEN PRETRES U POJEDINOSTIMA PREDLOŽENIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O OSIGURANJU


Posebnom sednicom na kojoj su narodni poslanici postavljali pitanja članovima Vlade i glasanjem o nekoliko tačaka sa dnevnog reda poslednje ovogodišnje sednice, završeno je redovno jesenje zasedanje Skupštine Republike Srbije, tokom koje je usvojeno više od 140 zakona i drugih akata.

Ove godine Skupština Srbije održala je četiri sednice u redovnom prolećnom zasedanju i sedam u jesenjem zasedanju, kao i 11 vanrednih, osam posebnih i jednu svečanu sednicu.

Današnja posebna sednica je održana u gotovo svečanoj atmosferi, bez oštrih polemika karakterističnih za susrete poslanika i predstavnika vlade u parlamentu, a većina poslanika interesovala se za krajnje praktične, pre svega ekonomske, probleme u oblasti poljoprivrede, energetike i ravnomernog regionalnog razvoja.

Konstatujući da je parlament u velikoj meri doprineo pozitivnom mišljenju Evropske komisije a time i dobijanju datuma formalnog početka pregovora sa EU, Predsednik parlamenta Nebojša Stefanović je istakao da će Narodna skupština i u predstojećoj godini morati da obavi veliki posao u sklopu procesa harmonizacije našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU.

Narodna Skupština ovu kalendarsku godinu nije, međutim, završila apsolutnim uspehom budući da će u narednu godinu biti preneto oko 60 zakona i drugih akata u proceduri.

Skupština RS završila je pretres u pojedinostima predloženih izmena i dopuna Zakona o osiguranju koji predviđa da se do kraja naredne godine produži rok u kojem su osiguravajuća društva u obavezi da razdvoje poslove životnog i neživotnog osiguranja.

Izmene zakona omogućiće da se liberalizuje tržište kada je reč o osiguranju od elementarnih nepogoda, što je u skladu sa pregovorima koje je Srbije vodila sa Svetskom trgovinskom organizacijom.

Izmene zakona usledile su da bi Srbija uskladila preuzete obaveze pošto se uključila u projekat Svetske banke koji omogućavanja reosiguranja u inostranstvu od elementarnih nepogoda i katastrofalnih rizika.

Izmene Zakona će stupiti na snagu dan posle objaviljivanja u Službenom glasniku, umesto uobičajenih osam dana kasnije.

Izvor: Tanjug