Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 37. SEDNICE I VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 26. DECEMBRA 2012. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 37. sednici I Velikog veća odlučio o 189 predmeta, a u predmetima IUz-97/2009 i Už-1726/2010 nije doneo odluku.

I U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti člana 2. tačka 3. Odluke o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine ("Službeni list opštine Vrbas", br. 25/09, 1/10, 4/10, 16/10 i 13/11). Sud je odbacio inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti člana 2. Uredbe o određivanju aktivnosti čije obavljanje utiče na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", br. 109/09 i 8/10). Sud je odbacio zahteve za obustavu izvršenja pojedinačnog akta ili radnje koja je preduzeta na osnovu navedene odluke. (predmet IUo-1176/2010)

II U predmetima rešavanja sukoba nadležnosti Ustavni sud je odlučio:

- u predmetu IIIU-623/2011, da je za pokretanje i vođenje prekršajnog postupka nadležno Ministarstvo unutrašnjih poslova - Policijska uprava u Čačku.

- u predmetu IIIU-283/2011, da je za pokretanje i vođenje prekršajnog postupka nadležno je Ministarstvo unutrašnjih poslova - Policijska uprava u Čačku.

III U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-2150/2009, Už-1244/2010, Už-1270/2010, Už-1436/2010, Už-1501/2010, Už-1798/2010, Už-1998/2010, Už-3299/2010, Už-4703/2010, Už-2861/2011, Už-3237/2011, Už-3257/2011, Už-3283/2011, Už-3349/2011, Už-3351/2011, Už-3353/2011, Už-3362/2011, Už-3366/2011, Už-3368/2011, Už-3379/2011, Už-3500/2011, Už-3585/2011, Už-3589/2011, Už-3731/2011, Už-3733/2011, Už-3735/2011, Už-3744/2011, Už-3749/2011, Už-3752/2011, Už-3765/2011, Už-3780/2011, Už-3795/2011, Už-3799/2011, Už-3807/2011, Už-3809/2011, Už-3811/2011, Už-3826/2011, Už-3835/2011, Už-3844/2011, Už-4009/2011, Už-4012/2011, Už-4015/2011, Už-4272/2011, Už-4297/2011, Už-4351/2011, Už-4379/2011, Už-4381/2011, Už-4509/2011, Už-4512/2011, Už-4537/2011, Už-4551/2011, Už-4557/2011, Už-4611/2011, Už-4613/2011, Už-4704/2011, Už-4795/2011, Už-4942/2011, Už-4967/2011, Už-4968/2011, Už-5241/2011, Už-5528/2011, Už-5569/2011, Už-5580/2011, Už-5585/2011, Už-5596/2011, Už-5727/2011, Už-5738/2011, Už-5809/2011, Už-5995/2011, Už-6031/2011, Už-6672/2011, Už-190/2012, Už-978/2012, Už-1106/2012, Už-1119/2012, Už-1620/2012, Už-3087/2012, Už-3091/2012, Už-3216/2012, Už-3230/2012, Už-3234/2012, Už-3239/2012, Už-3350/2012, Už-3353/2012, Už-3357/2012, Už-3361/2012, Už-3366/2012, Už-3374/2012, Už-3399/2012, Už-3420/2012, Už-3426/2012, Už-3433/2012, Už-3773/2012, Už-4487/2012, Už-4832/2012, Už-4834/2012, Už-4836/2012, Už-4837/2012, Už-4838/2012, Už-4842/2012, Už-4843/2012, Už-4845/2012, Už-4849/2012, Už-4856/2012, Už-4858/2012, Už-4860/2012, Už-4861/2012, Už-4867/2012, Už-4869/2012, Už-4870/2012, Už-4883/2012, Už-4885/2012, Už-4887/2012, Už-4891/2012, Už-4893/2012, Už-4894/2012, Už-4910/2012, Už-4929/2012, Už-4931/2012, Už-4932/2012, Už-4934/2012, Už-4936/2012, Už-4948/2012, Už-4952/2012, Už-4956/2012, Už-5007/2012, Už-5008/2012, Už-5010/2012, Už-5236/2012, Už-5238/2012, Už-5243/2012, Už-5247/2012, Už-5249/2012, Už-5388/2012, Už-5491/2012, Už-5493/2012, Už-5499/2012, Už-5501/2012, Už-5502/2012, Už-5504/2012, Už-5506/2012, Už-5507/2012, Už-5518/2012, Už-5526/2012, Už-5529/2012, Už-5602/2012, Už-5603/2012, Už-5605/2012, Už-5609/2012, Už-5613/2012, Už-5615/2012, Už-5616/2012, Už-5618/2012, Už-5620/2012, Už-5734/2012, Už-6155/2012 i Už-6287/2012.

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-1064/2010, Už-1788/2010, Už-2192/2010, Už-2469/2010, Už-441/2011, Už-2230/2011, Už-2463/2011, Už-6699/2011, Už-683/2012, Už-701/2012, Už-2722/2012, Už-2821/2012, Už-2999/2012, Už-3265/2012, Už-3266/2012, Už-3319/2012, Už-3659/2012, Už-3665/2012, Už-3830/2012, Už-3832/2012, Už-3843/2012, Už-4986/2012, Už-6465/2012, Už-6468/2012, Už-6471/2012, Už-6935/2012, Už-7746/2012, Už-8109/2012 i Už-8131/2012.

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 26.12.2012.