Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

PRIVREDNI APELACIONI SUD POTVRDIO DA JE PRIVATIZACIJA LUKE BEOGRAD BILA ZAKONITA


Povodom odgovora bivših malih akcionara Luke Beograd na presudu Privrednog apelacionog suda, iz te kompanije stiglo je saopštenje u kome se konstatuje da „presuda Privrednog apelacionog suda predstavlja konačnu potvrdu da je postupak ponude za preuzimanje akcija Luke Beograd od bivših malih akcionara i Republike Srbije obavljen u skladu sa zakonom“.

- Odbijamo da špekulišemo zašto bi se neka nova istraga bavila već presuđenom stvari. Inače, bivši mali akcionari Luke Beograd podneli su tužbu i protiv Republike Srbije sa sličnim zahtevima i argumentima koje su istakli protiv Luke Beograd. I ta tužba je juna 2012. godine odbačena kao neosnovana - kažu u Luci.

U saopštenju se dodaje da „ukoliko su bivši mali akcionari Luke Beograd ozbiljni u nameri da ponovo steknu akcije koje su prethodno prodali, tako što će da vode spor za poništavanje privatizacije protiv Luke Beograd i njenih današnjih vlasnika, predlažemo im efikasniji način - dovoljno će biti da skupe novac koji smo im za sticanje akcija platili pre šest godina, a mi smo spremni da im ponudimo da ih otkupe nazad“. Ova ponuda vazi sledećih mesec dana, kažu u Luci Beograd.

Podsetimo, pre dva dana Privredni apelacioni sud potvrdio je presudu Privrednog suda u Beogradu kojom je utvrđeno da nije bilo nezakonitosti prilikom otkupa akcija malih akcionara. Taj sud odbacio je tužbeni zahtev malih akcionara kao neosnovan, a oni su kasnije najavili da će se na tu odluku žaliti sudu u Strazburu. Oni su zatražili i da se ta privatizacija poništi i da im se vrate akcije koje su prodali po piotcenjenoj vrednosti. Privredni apelacioni sud, u obražloženju svoje odluke, između ostalog navodi da „...stvarnu, realnu vrednost akcija određuje isključivo tržište, odnosno trenutni odnos ponude i tražnje, a ne tužioci, tuženi ili Institut ekonomskih nauka.“ 

Izvor: Danas, B92