Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - KOMENTAR NOVE ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2013. GODINI - "Sl. glasnik RS", br. 120/2012
• Pitanje i odgovor - OBAVEZA IZVEŠTAVANJA PO OSNOVU DOPUNSKE UPLATE STRANOG OSNIVAČA KOJA NE POVEĆAVA OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Izvor: Paragraf Lex