Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANA ŠESNAESTA PO REDU MANIFESTACIJA NEDELJA EURO - FINANSIRANJA (EURO FINANCE WEEK)


U vremenu od 18-22.11.2013. u Frankfurtu je održana 16-ta po redu manifestacija Nedelja euro - finansiranja (Euro Finance Week). Bila je to prilika za sveobuhvatno sagledavanje najznačajnijih aspekata poslovanja privrednih i posebno finansijskih sistema, uočenih poteškoća kao i realnih procena i očekivanja u pogledu mogućih unapređenja i razvoja.

Među učesnicima i izvestiocima posebno su značajni predstavnici: Evropske komisije, Evropske bankarske asocijacije - EBA, Međunarodne finansijske korporacije kao članica Grupacije Svetske banke, Nemačke regulatorne institucije nadležne za finansijski sektor- Bundesamt fuer Finanzwesen/BAFIN, ministarstva finansija i drugih nadležnih ministarstava, Američkog Instituta za međunarodno finansiranje -The Institute of International Finance, eksperti za strateški razvoj, konsultanti, najveće evropske berze, kao i predstavnici komercijalnih i regionalnih banaka.

Posebnu pažnju privukli su sledeći segmenti programa:

- Banke na putu daljih procesa integrisanja iz ugla Evropske centralne banke;  

- Nove strategije za period posle (definitivnog) izlaska iz krize;

- Kako banke gledaju na takozvani " Novi normalitet" posle uvođenja Bazela III?

- Koordinacija i razgraničenje aktivnosti između: Evropskog udruženja banaka (European Banking Association - EBA), Evropske institucije nadležne za hartije od vrednosti i tržišta (European Securities and Markets Auhority - ESMA) i Evropske institucije nadležne za osiguranje i zvanično/obavezno penzijsko osiguranje - EIOPA)

- Okrugli sto na temu " Finansiranje poljoprivrede": poljoprivredna i dalje predstavlja perspektivnu privrednu granu, uz realnost koju čine neiskorišćene površine koje lako mogu biti obrađene, neefikasni modeli proizvodnje, svest o neophodnosti masovnijeg uključenja privatnog kapitala, osiguranje i istovremeno finansiranje globalnih potreba za obezbeđenjem hrane u dovoljnim količinama i tome slično. Pitanje koje je posebno intrigantno glasi: Da li je u poljoprivredi moguće ostvarenje win-win strategija (strategija u kojoj svi učesnici dobijaju) kako za poljoprivrednike - farmere tako i za investitore?

- Industrija osiguranja: koliko su osiguravajuće kompanije spremne za angažovanje i finansiranje projekata u energetskom sektoru, za investicije u solarne i druge vidove korišćenja obnovljivih izvora energije?

- Nemačka kao finansijski centar Evrope po dva osnova: a) kao zemlja u kojoj se nalazi sedište Evropske Centralne banke i 2) kao zemlja čija ukupna privreda postiže stalni rast, što je praćeno činjenicom da je već nekoliko godina za redom Nemačka najveći izvoznik na svetu

- Paneli i konferencije na teme: Sistemi plaćanja, Bankarstvo za korisnike iz segmenta stanovništva (Retail Banking), specijalizovano bankarstvo namenjeno eksluzivnim klijentima u segmentu privrede i u segmentu stanovništva (VIP- Private Banking), Forumi posvećeni finansiranju i održavanju nepokretnosti namenjenih biznis korisnicima i ekskluzivnim korisnicima iz segmenta stanovništva (Real Estate Forum) i drugi.

Razloga za zadovoljstvo dostignutim stepenom razvoja ima, ali istovremeno ima i razloga za zabrinutost. Dramatične klimatske promene, neodgovorno ponašanje čoveka u odnosu na prirodnu sredinu, te smanjanje raspoloživih resursa dobijaju razmere globalnih problema.Pojedinac je izložen stresu od gubljenja aktuelnog posla i nemogućnosti pronalaženja novog posla, što na nivou države znači dodatni problem. Apetiti privatnog kapitala su pri tome veoma selektivni, te se problemi rešavaju parcijalno.

U zemljama u tranziciji svi navedeni problemi su takođe prisutni, te se kao rešenje na dugi rok može prepoznati razvoj lokalnog tržišta kapitala. To je model koji smanjuje zavisnost pojedinačne države od zaduživanja u inostranstvu, te štiti lokalnu proizvodnju i provajdere usluga. Jedan od preduslova za izgradnju stabilnog finansijskog sistema je uspostavljanje sistema plaćanja, koji podržava platni promet za potrebe biznis korisnika, zatim izvršavanje vladinih naloga posebno u sferi penzija i drugih socijalnih davanja, kao i doznaka iz inostranstva po nalogu dijaspore odn. gastarbajtera. Sve su to elementi i preduslovi razvoja nacionalne ekonomije koji baziraju na uređenom regulatornom sistemu. Učešće predstavnika nekoliko afričkih zemalja je doprinelo sagledavanju potreba i specifičnosti razvoja, odn. pomoći koju mogu da pruže ekonomski razvijene zemlje.

Aktivno učešće eminentnih stručnjaka potvrdilo je, pored ostalog, da stabilan finansijski sistem predstavlja ključ za prevazilaženje problema izazvanih krizom. To je formula koja važi na nacionalnom nivou, kao i na nivou organizovanih tržišta regiona odn. Evropske unije.

Ovaj skup tradicionalno nema pretenzije da pruži senzacije, već naprotiv da omogući argumentovane analize i sagledavanje trendova. Ciljevi na kratki i dugi rok se ogledaju u  sistemskom iznalaženju rešenja za postojeće probleme, te stvaranju realnih uslova za dalji privredni razvoj i stabilnost finansijskih sistema.

Izvor: Redakcija, 26.11.2013.