Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROGRAM JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU: Od 2. do 23. decembra 2013. godine


Na osnovu člana 41. stav 3. Poslovnika Vlade ("Sl. glasnik RS", br. 61/2006 - prečišćen tekst, 69/2008, 88/2009, 33/2010, 69/2010, 20/2011, 37/2011 i 30/2013), na predlog Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Odbor za privredu i finansije određuje

Program javne rasprave
o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona
o bezbednosti i zdravlju na radu

1. U postupku pripreme Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (u daljem tekstu: Nacrt zakona), koji je sastavni deo ovog programa.

2. Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se u periodu od 2. do 23. decembra 2013. godine.

3. Nacrt zakona sačinila je Radna grupa koju su činili predstavnici Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Ministarstva zdravlja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Saveza samostalnih sindikata Srbije, Konfederacije slobodnih sindikata, Unije poslodavaca Srbije, Socijalno-ekonomskog saveta, Fakulteta zaštite na radu u Nišu, a po pozivu profesori, sudije i drugi stručnjaci u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa, javnih službi, privredni subjekti, sindikati, udruženja poslodavaca, stručna javnost i drugi zainteresovani učesnici.

4. Tekst Nacrta zakona, biće postavljen na sajtu Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike www.minrzs.gov.rs i na portalu e-uprave.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, Beograd, Nemanjina 22-26 ili elektronskim putem na e-mail adresu: mira.bozic@minrzs.gov.rs.

5. Javnu raspravu o Nacrtu zakona organizovaće Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike u formi prezentacije i rasprave o Nacrtu zakona, koja će se održati 2. decembra 2013. godine, od 11,00 do 14,00 časova, u prostorijama Palate "Srbija", Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 2, 11. decembra 2013. godine, od 11,00 do 14,00 časova u prostorijama Hotela "Kragujevac", Kragujevac, Kralja Petra I 21, 16. decembra 2013. godine, od 11,00 do 14,00 časova u prostorijama Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, Novi Sad, Bulevar Mihaila Pupina 24, 23. decembra 2013. godine, od 11,00 do 14,00 časova u prostorijama Regionalne privredne komore Niš, Niš, Dobrička 2.

6. Po okončanju postupka javne rasprave Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

7. Ovaj program, radi realizacije, dostaviti Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, koje će javni poziv za učešće u javnoj raspravi sa ovim programom objaviti na svojoj internet stranici i na portalu e-uprave.

Nacrt zakona o Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu možete preuzeti putem linka http://www.minrzs.gov.rs/javna-rasprava-zakon-o-bezbednosti-i-zdravlju-na-radu.php (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, 26.11.2013.