Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RADNI TEKST ZAKONA O NACIONALNIM SAVETIMA NACIONALNIH MANJINA: Javna rasprava o Nacrtu zakona trajaće od 25. novembra do 17. decembra 2013. godine


Ministarstvo pravde i državne uprave objavljuje radni tekst Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina i tim povodom poziva sve građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom i daju svoje komentare.

Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković je 12. juna 2013. godine osnovao Posebnu radnu grupu za pripremu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Posebna radna grupa sačinjena je od predstavnika relevantnih institucija i tela - Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Narodne skupštine Republike Srbije, Ministarstva pravde i državne uprve, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva kulture i informisanja, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine i Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine, kao i predstavnika Saveta Evrope i Evropske unije.

Rukovodilac Posebne radne grupe je državni sekretar Ministarstva pravde i državne uprave Gordana Stamenić.

Javna rasprava o Nacrtu zakona trajaće od 25. novembra do 17. decembra 2013. godine. Svi zainteresovani svoje primedbe, preloge i sugestije mogu poslati putem elektronske pošte biljana.markovic@mpravde.gov.rs ili na adresu Ministarstva pravde i državne uprave, Beograd, Birčaninova 6, sa napomenom: "Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina".

Tekst radne verzije Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, obrazloženje, program javne rasprave i druga prateća dokumenta možete preuzeti u rubrici "Radne verzije propisa" http://www.mpravde.gov.rs/sekcija/53/radne-verzije-propisa.php (ONLINE).

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde i državne uprave, 26.11.2013.