Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraINTERNET PROJEKAT ZA EDUKACIJU OSNOVACA U OBLASTI ZDRAVLJA I BEZBEDNOSTI


Evropska agencija za bezbednost i zdravlje na radu (EU-OSHA) saopštila je da je pripremila projekat čiji je cilj da se đaci u osnovnim školama upoznaju sa osnovama zdravlja i bezbednosti. 

Učila su namenjena deci od sedam do 11 godina. Glavni lik aplikacije je Napo, koji pomaže Evropskoj agenciji za bezbednost i zdravlje na radu da na zabavan i zanimljiv način prenese poruku o bezbednosti i zdravlju na radu.

U aplikaciji su ilustrovane teme sa kojima se đaci osnovnih škola susreću kod kuće i u školi, uključujući oznake za bezbednost, rizike kojima su izloženi koža i leđa i prepoznavanje rizika iIi opasnosti.

Svaki plan od šest lekcija uključuje jedan obiman priručnik za učitelje da bi ih uveo u temu predavanja i praćen je namenski napravljenim video klipovima i tekstom koji može slobodno da se interpretira.

Nastavna sredstva su osmišljena tako da mogu da se uklope u postojeći nastavni program (lično, društveno i zdravstveno obrazovanje, biologija, matematika i građansko vaspitanje), koristeći lik Napa koji ima zadatak da zainteresuje decu i da im ilustruje osnovne koncepte bezbednosti i zdravlja.

Nakon uspešnog probnog testiranja u četiri zemlje, nastavna sredstva su sada dostupna na šest jezika (danskom, engleskom, francuskom, nemačkom, slovenačkom i španskom) i promovišu se u 10 država članica Evropske unije gde se ti jezici govore, dodaje se u saopštenju.

Projekat se može besplatno preuzeti sa interneta.

Izvor: Tanjug